Laden...

Herstel & terug naar werk

Versterken van medewerkers in hun zelfredzaamheid om herstel en re-integratie te bevorderen. Samen bieden we ondersteuning waar nodig of gewenst.

Herstel & terug naar werk
Herstel & terug naar werk

Herstelbegeleiding

Als iemand door ziekte of een andere oorzaak niet kan werken, komt er veel op de medewerker en werkgever af. Gelukkig sta je er op dat moment niet alleen voor. We begeleiden je medewerkers met een integrale en geïntegreerde aanpak bij langdurige uitval.

Herstel & terug naar werk

Onderzoek en advies

Verzuim kan allerlei oorzaken hebben. Iedereen is erbij gebaat te achterhalen waardoor het komt dat medewerker een tijdje niet of minder inzetbaar is. Zeker wanneer het gaat om langdurig verzuim. Een onafhankelijk arbeidsdeskundig, medisch of psychiatrisch onderzoek geeft een duidelijk beeld. Daarnaast helpen we een medewerker de draad weer op te pakken.