Loading...

Second Opinion vernieuwde Arbowet

Werknemers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Een werknemer die het niet eens is met de diagnose van de bedrijfsarts, mag een second opinion aanvragen. De bedrijfsarts is verplicht om hieraan mee te werken.

Andere bedrijfsarts
Deze second opinion moet komen van een andere bedrijfsarts die niet werkzaam is bij de organisatie waar de eigen bedrijfsarts werkt. De kosten zijn voor rekening van de werkgever.

Terugkoppeling
De terugkoppeling op de second opinion verloopt via de werknemer en de eerste bedrijfsarts en niet via u als werkgever.

Nadere uitwerking
De second opinion moet nog nader worden uitgewerkt in een arboregeling. Daar zijn nog geen definitieve kaders duidelijk vanuit de overheid. Meer informatie volgt zodra deze bekend is.

Verschil met deskundigenoordeel
Van belang is om aan te geven dat een second opinion niet hetzelfde is als een deskundigenoordeel. Een deskundigenoordeel is bedoeld om de re-integratie vlot te trekken wanneer deze stagneert. Het deskundigenoordeel kan door de werkgever en de werknemer bij het UWV worden aangevraagd. De aanvrager betaalt de kosten hiervan. Dit blijft zoals het was.

De second opinion is geen vervanger van het deskundigenoordeel. De second opinion kan worden gevraagd naar aanleiding van een advies van de bedrijfsarts over verzuimbegeleiding, een uitgevoerd arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/PMO) en consultatie van de bedrijfsarts met betrekking tot gezondheidskundige vraagstukken in verband met arbeid. Het verzoek voor een second opinion kan alleen van de werknemer komen.

Hieronder ziet u kort samengevat wat de verschillen zijn.

Tabel (2)