Zorg van de Zaak Netwerk biedt ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne

De wereld is in shock door de aanval van het regime van Poetin op Oekraïne. Angst, boosheid en verdriet dringen om voorrang bij de slachtoffers van de agressie, bij mensen afkomstig uit andere oorlogsgebieden en bij burgers uit Europa en de rest van de wereld.

Ook in Nederland is er veel compassie met de mensen uit Oekraïne. Tal van acties zijn en worden in gang gezet ter ondersteuning van de Oekraïense bevolking. Het geeft betekenis en gemeenschapszin om op de één of andere manier een bijdrage te leveren in deze tijd vol leed en onzekerheid. 

Als Zorg van de Zaak Netwerk stellen we professionals op het gebied van arbeidsparticipatie en begeleiding bij impactvolle momenten beschikbaar voor onze klanten die vluchtelingen uit Oekraïne opnemen. Met op de doelgroep afgestemde hulp en zorg op het gebied van passend werk, sociaal-medische begeleiding, maatschappelijk werk, psychologische begeleiding en kraamzorg. 

Zo voorziet Naviva kraamzorg Oekraïense moeders en kinderen, die in een tijdelijke noodopvang in Deventer worden opgevangen, van advies en stemt met verschillende organisaties in de regio IJsselland af om de noodopvang voor 300 mensen geschikt te maken. Het eerste gevluchte  Oekraïense gezin krijgt al gratis kraamzorg. We vertalen voorlichtingsfilms en –materialen in het Oekraïens en stellen deze materialen online ter beschikking voor alle ketenpartners. We ontvangen daarvoor geen vergoeding: ons motto is dat we geen moeders in de kou laten staan.

Waar mogelijk nemen we ook zelf mensen uit Oekraïne in dienst om onze dienstverlening voor vluchtelingen uit de Oekraïne beter te ontsluiten. We zijn bereid om, met onze klanten en partners, Oekraïense vluchtelingen in Nederland te begeleiden. 

Voor vragen of ideeën met betrekking tot dit initiatief kun je contact opnemen met jouw accountmanager of een mail sturen naar [email protected]