Zorg van de Zaak helpt Rotterdammers die tussen wal en schip vallen aan diploma

Door een investering van Zorg van de Zaak hebben tien Rotterdammers, die al geruime tijd in de bijstand zitten, met behulp van  een project van Talentfabriek010 hun MBO 1-diploma behaald Talentfabriek010, een sociale onderneming in Rotterdam, richt zich op inwoners voor wie de gemeente geen leer- of werkaanbod heeft. Het doel van Zorg van de Zaak is om bij te dragen aan een economisch en sociaal gezonder Nederland. Later dit jaar zullen er nog tien Rotterdammers hun opleiding afronden.

Tussen wal en schip

Talentfabriek010 heeft geen winstoogmerk, maar een maatschappelijke doelstelling. Mireille van den Berg, oprichter en eigenaar van Talentfabriek010: “We richten ons op de doelgroep Rotterdammers die nog nooit eerder hebben gewerkt, geen (in Nederland erkende) diploma’s hebben en de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Het gaat om circa 20.000 mensen die al zolang in de bijstand zit dat de gemeente hen niet kansrijk acht om ooit nog aan het werk te komen. Voor hen heeft de gemeente geen aanbod van werktrajecten en opleidingen en hierdoor vallen zij tussen wal en schip.”

MBO 1-opleiding in een jaar

Talentfabriek010 financiert haar activiteiten, de begeleiding en de opleidingen die zij biedt uit de inkomsten van de wijkondernemingen. Daarnaast is zij voortdurend op zoek naar sponsors. Samen met online platform RIKX heeft Talentfabriek010 financiering gezocht voor 20-25 deelnemers die, op twee verschillende momenten, een entree-startopleiding kunnen volgen bij het Zadkine Startcollege. Gedurende een jaar gaan deze deelnemers één dag in de week naar school en volgen zij 41 weken lang 16 uur per week een praktijkstage in één van de wijkondernemingen van Talentfabriek010. Aan het eind van de entreeopleiding krijgen de deelnemers een MBO 1-diploma en een advies om door te stromen naar een vervolgopleiding of werk.

Investeren in werkgeluk

Zorg van de Zaak heeft een financiële bijdrage geleverd voor de kosten van de opleiding en de boeken van de deelnemers. Marco Joosse, MT-lid bij Arbobedrijf Zuid Zorg van de Zaak, is heel trots op deze Rotterdammers: “Wij zijn heel blij dat we de deelnemers met onze bijdrage hebben kunnen helpen bij hun eerste stappen naar werkgeluk. De visie van onze organisatie is dat mensen gelukkiger zijn als ze participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland. De investering in Talentfabriek010 sluit dan ook mooi aan op onze missie. Het gevoel dat je talenten worden gewaardeerd en dat je van betekenis kunt zijn voor de samenleving is van onschatbare waarde. We zijn ontzettend trots op alle deelnemers en wensen hen veel succes bij het zetten van vervolgstappen naar een mooie toekomst.”