Voorkomen is beter dan genezen

De laatste jaren is de gezondheidszorg meer ingericht op het voorkomen van ziektes. Bepaalde aandoeningen worden mede veroorzaakt door een ongezonde levensstijl. Zo wordt de kans op hart- en vaatziekten vergroot door bepaalde voedingspatronen. Bewegen, stoppen met roken en gezond eten zijn belangrijke onderdelen voor een gezonde levensstijl. Een ongezonde levensstijl is in Westerse landen een stuk hoger dan in de rest van de wereld, wat gevolgen heeft voor (vroegtijdige) uitval van werknemers. Hoewel werknemers zelf verantwoordelijkheid zijn voor gezond leven, kunnen werkgevers werknemers wel hierin wel faciliteren. Werkgevers kunnen hun steentje bijdragen aan een gezonde leefstijl van werknemers door ze de ruimte te bieden om tijdens de werkdag een wandeling te maken.  Wandelen in de buitenlucht heeft een positief effect op de fysieke en mentale gesteldheid van werknemers. 30 minuten per dag is de beweegnorm. Bewegen is nog niet overal de norm tijdens een werkdag of in behandel- en begeleidingsactiviteiten. Het voorkomt onder andere stress en burn-out klachten en is herstel bevorderend na overbelasting. Werknemers die gezond leven zijn over het algemeen meer tevreden en functioneren beter.

 

Zorg van de Zaak Netwerk en Koninklijke Wandel Bond Nederland pleiten voor wandeling tijdens werktijd
Zorg van de Zaak Netwerk lieten onderzoeken wat de mening is van medewerkers van verschillende bedrijven ten aanzien van wandelen tijdens het werk. De onderzoeksresultaten zijn voor Zorg van de Zaak Netwerk reden om werkgevers op te roepen van wandelen een vast onderdeel van de werkdag te maken. Lees meer.

 

Bron: https://www.nu.nl/gezondheid/6162164/inzetten-op-het-voorkomen-van-ziektes-lijkt-makkelijker-gezegd-dan-gedaan.html