Tweede coronagolf eist tol van mensen met psychische klachten

Mensen met psychische klachten worden harder getroffen door de tweede golf van het coronavirus dan in het begin van de pandemie. Maar liefst 75 procent van deze groep ervaart negatieve gevoelens als angst, oplopende spanning en stress, somberheid of depressie. Ook missen zij het contact met vrienden, familie en hulpverleners. Dat blijkt uit onderzoek van belangenbehartiger MIND. Volgens de stichting heeft dit te maken met een gebrek aan perspectief, de lange duur van de coronacrisis en de steeds concretere gevolgen. MIND pleit ervoor dat mensen met psychische problemen in een vroeg stadium gevaccineerd worden.

Aandacht voor het welzijn en de werkdruk van werknemers is daarom belangrijker dan ooit. Deze klachten hebben impact op iemands functioneren op het werk. We bieden hierbij ondersteuning met bijvoorbeeld de telefonische hulplijn van Gimd. Professionals bieden een luisterend oor bij vragen of zorgen. Bij ernstige, langdurige klachten helpt Skils werknemers om om te gaan met de onzekere situatie, zodat zij gezond kunnen blijven functioneren. Lees meer over de mogelijkheden.