Productiviteit thuiswerkende werknemers overschat door werkgevers

Onderzoek onder 1.000 medewerkers en 500 HR-beslissers in Nederland toont aan dat werkgevers de productiviteit van hun team overschatten tijdens het thuiswerken. 60% van de HR-managers geeft aan dat de productiviteit is gestegen. Een derde van zowel de werknemers als HR-managers constateerde juist een afname in productiviteit tijdens de coronapandemie. De constatering van die 60% HR-managers kan een gevaar zijn. Daar waarschuwt Country Manager Benelux voor Personio Lars Boom voor: ‘Als werkgevers niet erkennen dat de productiviteit van (sommige) medewerkers afneemt, zullen ze minder snel stappen ondernemen om dit aan te pakken – en dit kan hen duur komen te staan, bijvoorbeeld doordat talent op zoek gaat naar een andere baan.’ Opmerkelijk is dat werkgevers en werknemers die een afname van productiviteit signaleren, die toeschrijven aan verschillende factoren. HR-managers denken dat externe factoren de oorzaak zijn zoals afleiding door huishouden. Terwijl werknemers het toeschrijven aan werkgerelateerde factoren zoals afgenomen motivatie of inefficiënte communicatie met collega’s.

Deels thuiswerken lijkt de nieuwe norm te worden in de vorm van hybride werken. Hoewel het welzijn van werknemers is gestegen door een betere privé-werkbalans tijdens het thuiswerken, is het belangrijk ook de betrokkenheid en motivatie te blijven stimuleren als werkgever.

Lees meer over hybride werken.

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/tomorrowwork/nieuws/werkgevers-overschatten-de-productiviteit-van-medewerkers-bij-het