Meer ondersteuning voor werknemer met mantelzorgtaken nodig

In Nederland verrichtte in 2016 36 procent van de 16-plussers informele hulp aan iemand met gezondheidsbeperkingen, zoals mantelzorg of zorggerelateerd vrijwilligerswerk. Van hen hielpen er circa 750.000 langdurig (langer dan drie maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week). Helpers van partners of kinderen zijn relatief vaak zwaar belast. De zorg voor een partner kost gemiddeld 20 uur per week en de zorg voor kinderen gemiddeld 11 uur. Naast dat een groot deel van mantelzorgers en vrijwilligers professionele ondersteuning mist, ondervinden vooral mantelzorgers ook vaak een hoge belasting. Slechts een op de vier mantelzorgers maakt gebruik van ondersteuning, zoals informatie, advies en cursussen. Lees meer