Gemeente Amsterdam kiest voor Zorg van de Zaak

Zorg van de Zaak is trots om de Gemeente Amsterdam te mogen verwelkomen als nieuwe klant. Vanaf 1 januari 2023 gaat de beoogde samenwerking van start met een looptijd van vier jaar. Focus ligt allereerst op het versterken van de 19.000 medewerkers in hun zelfredzaamheid om herstel en re-integratie te bevorderen.

Gemeente Amsterdam staat aan de vooravond om de omslag te maken van traditionele arbodienstverlening naar preventieve bedrijfsgezondheidszorg en vitale medewerkers. Naast het op orde brengen van het verzuimmanagement, is de ambitie om samen met Zorg van de Zaak de stap te zetten van verzuimbegeleiding naar preventie, en van curatie naar vitaliteit.

Charlotte Kloet, directeur Zorg van de Zaak Noord: “Als bedrijfsgezondheidsnetwerk dragen we graag bij aan de doelen die Gemeente Amsterdam heeft op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat gaat verder dan verzuimbegeleiding alleen. Het versterken van medewerkers is daarbij minstens zo belangrijk. Met onze integrale en multidisciplinaire aanpak zorgen we ervoor dat alle medewerkers vitaal in werk en leven blijven staan.”