Geef beroepsziekten geen kans! Onze experts geven tips

Jaarlijks overlijden ruim 4000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen verzuimen wegens beroepsziekten. De beroepsziekten top-5 ziet er als volgt uit

  1. Psychische klachten, en dan vooral overspannenheid en burn-out.
  2. Ziekten van het houdings- en bewegingsapparaat (vooral klachten van nek, schouders en armen).
  3. Slechthorendheid door lawaaiblootstelling.
  4. Infectieziekten, zoals hepatitis door een prikaccident.
  5. Huid- en luchtwegaandoeningen, zoals huideczeem door herhaalde blootstelling aan vochtige werkomstandigheden en kanker van de longen door asbestblootstelling etcetera.

Een beroepsziekte tast de gezondheid van werknemers aan. Naast gezondheidsschade, kunnen beroepsziekten ook andere gevolgen hebben, zoals productiviteitsverlies. In het ergste geval wordt de werknemer arbeidsongeschikt.
Ziek worden tijdens het werkzame leven is al verschrikkelijk, laat staan als iemand net van zijn pensioen denkt te gaan genieten. Voorkom dat uw werknemers lichamelijk of mentaal ziek worden door het werk. Voorkom persoonlijke tragedies en uiteindelijk ook geld.

Toename psychische beroepziekten

Beroepsziekten veroorzaken veel extra verzuim: ongeveer 14% van het totaal aantal verzuimdagen in de werknemerspopulatie (TNO, 2016). Een beroepsziekte is in de Arbowet gedefinieerd als ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of als gevolg van arbeidsomstandigheden is opgetreden’. Beroepsziekten treffen niet alleen werkenden, maar openbaren zich soms pas na het werkzame leven. Een beroepsziekte is vaak lichamelijk, zoals bijvoorbeeld longkanker door asbest of een versleten rug, maar er is de laatste jaren sprake van een forse toename van psychische beroepsziekten, zoals bijvoorbeeld een burn-out. Ieder jaar overlijden ruim 4.000 mensen aan de gevolgen van beroepsziekten en tienduizenden mensen zitten arbeidsongeschikt thuis.

Voorkomen beroepsziekten

Burn-out overspannen zijn of is momenteel beroepsziekte nummer één. Maar wat kunt u als werkgever doen om stressgerelateerde ziekten en andere beroepsziekten te voorkomen of vroegtijdig te signaleren? Dit kan onder andere door serieus aandacht te besteden aan de RI&E. Met het opstellen van een RI&E krijgt u als werkgever op een gestructureerde manier de risico’s in beeld die uw werknemers bij het uitvoeren van hun werk lopen. U neemt voorzorgsmaatregelen.

Daniel Kuin, Arbeidshygienist bij Zorg van de Zaak, adviseert het volgende voor een RI&E:
• Kijk minimaal jaarlijks zelf of uw RI&E en het bijbehorende plan van aanpak actueel is.
• Betrek bij het opstellen dan wel actualiseren van uw RI&E eens in de vier jaar een externe adviseur.
Als een werknemer namelijk eenmaal door de bedrijfsarts een ‘beroepsziekte’ gediagnosticeerd krijgt, bent u als werkgever in feite te laat. Naast het persoonlijk leed van degene die een beroepsziekte oploopt, staat de werkgever aan de vooravond van een langlopend en kostbaar traject.

De adviseurs van Zorg van de Zaak zijn experts in preventie en helpen u graag verder. Lees op onze speciale pagina tips hoe u beroepsziekten kunt voorkomen.