Tips voor een risico-inventarisatie en -evaluatie

Onze 5 tips voor een RI&E:

Tip 1: Werken aan preventie is niet moeilijk: stel uzelf (bij het uitvoeren van de RI&E) in basis de volgende 4 vragen:

• Hoe voorkom ik dat mijn medewerkers bij de uitvoering van het werk een ongeval overkomt?
• Hoe voorkom ik dat mijn medewerkers lichamelijk ziek worden als gevolg van het werk?
• Hoe voorkom ik dat mijn medewerkers mentaal ziek worden als gevolg van het werk?
• Hoe bevorder ik de lichamelijke en mentale gezondheid van mijn medewerkers?

Tip 2: Besteed bij de uitvoering van de RI&E expliciet aandacht aan de risico’s voor de mentale gezondheid (ook wel psychosociale arbeidsbelasting genoemd)

Opvallend en zorgwekkend is de stijging van burn-outklachten onder werknemers, van 11% in 2007 naar 16% in 2017. Deze klachten komen het meeste voor bij werknemers van 25 tot 35 jaar. Een kwart van de werknemers schrijft hun gezondheidsklachten hoofdzakelijk of deels toe aan het werk.

Tip 3: Beroepsziekten zijn een blinde vlek: de aandacht ervoor moet omhoog

Bijna 4100 sterfgevallen per jaar (2016) worden veroorzaakt door beroepsziekten. Dat is 2,7% van de totale sterfte in Nederland (ter vergelijking: vanaf 2015 ligt het aantal ongevallen met dodelijke afloop rond de 35 per jaar)

Tip 4: Bedenk dat gedrag van mensen veelal de zwakste schakel in de zorg voor veiligheid en gezondheid is; besteed binnen het bedrijf aandacht aan veiligheid en gezond werken

Uit onderzoek blijkt een positief verband tussen verplichtingen arbozorg en veiligheidscultuur. Veiligheidscultuur is een belangrijke sleutel tot minder ongevallen en beroepsziekten. Werknemers die in de afgelopen twaalf maanden een arbeidsongeval hadden, ongeacht verzuim, vinden dat er minder aandacht is voor veilig en gezond werken dan diegenen die geen arbeidsongeval hebben gehad.

Tip 5: Kijk naast de kosten van gezondheidsbeleid, vooral naar de opbrengsten.

De totale geschatte kosten van werkgerelateerde verzuimgevallen bedragen circa 8,7 miljard euro.

Bron: Arbobalans 2018