De rol van POB bij de gemeente Groningen

De Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts (POB) van Zorg van de Zaak begeleidt werknemers bij re-integratie maar richt zich ook op het voorkomen van verzuim. Werkgevers geven aan dat de POB een grote toegevoegde waarde biedt. Een mooi voorbeeld is de samenwerking met gemeente Groningen. Wieneke Pathuis, directeur Mens, Organisatie en Communicatie (MOC) van gemeente Groningen en Karin de Noord, POB bij Zorg van de Zaak Noordoost, vertellen er meer over.

Nieuwe samenwerking
Per 1 april is de samenwerking tussen gemeente Groningen en Zorg van de Zaak verlengd. De rol van de POB vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe dienstverlening. “Onze ervaringen met Zorg van de Zaak zijn goed”, zegt Wieneke Pathuis, directeur MOC. “De bedrijfsartsen zijn gezaghebbend en geven goede adviezen aan medewerkers én leidinggevenden. In de vorige setting deden we als gemeente mee met de pilot voor POB. Dat is zo goed bevallen dat we dit in de aanbesteding mee hebben genomen.”

Het eerste gesprek
Als een werknemer 3 weken niet inzetbaar is, voert de POB het eerste gesprek, en helpt bij het opstellen van een werkplan om weer gezond aan het werk te gaan. Karin de Noord, POB bij Zorg van de Zaak Noordoost: “Als er binnen 13 weken een helder plan van aanpak ligt, komt er geen bedrijfsarts aan te pas. Pas als het langer gaat duren dan 13 weken komt de medische behandelaar in beeld. Veel laagdrempeliger en sneller.”

Karin vervolgt: “Gemiddeld 30 procent van het verzuim heeft te maken met psychische factoren. Daarom vinden we het belangrijk om in dat eerste gesprek te de-medicaliseren. We kijken naar het héle plaatje, van je privésituatie en loopbaanvraagstukken tot medische gegevens, en kijken naar: waar zit je vraag? Dat is van belang bij de terugkeer naar werk op een gezonde manier.”

Voorkomen van uitval
De POB is er ook voor werknemers die (nog) niet zijn uitgevallen en behoefte hebben aan een luisterend oor of even willen sparren. Karin zegt: “Het is belangrijk dat je als werknemer aan de bel trekt als er wat speelt of als je je niet goed voelt. Je kunt daar zelf wat in doen, en ik kan adviseren en ondersteunen.”

“Waar we naar toe willen is preventie”, zegt Karin. “Je wilt dat medewerkers niet verzuimen als dat te voorkomen is. Als daar voortekenen van zijn, dan wil je als medewerker maar ook als leidinggevende weten: wie kan jou helpen, wie kan jou onafhankelijk advies geven? Want dat is een voordeel, wij zijn onafhankelijk. De leidinggevende krijgt geen terugkoppeling van het gesprek, tenzij je dat als medewerker graag wil.”

Meekijken vanuit een brede blik
Karin kijkt met medewerkers mee, waarbij ook ruimte is voor de privésituatie. “Het kan gaan van loopbaanvraagstukken tot het vinden van energielekken. Ik denk mee en vraag: heb je hier al aan gedacht, zou je dat-en-dat kunnen doen? Je maakt dan een eigen plan en een maand later kijken we of er iets veranderd is.” Superleuk werk, vindt ze. “Het leidt tot inzichten, medewerkers komen weer in hun kracht en dan ben je het verzuim vóór. Heel erg leuk om te doen.”

Samenwerking met de bedrijfsarts
Ondertussen doet de bedrijfsarts wat hij altijd al deed: hij behandelt het medische deel. “We overleggen twee keer per week en kunnen heel snel schakelen. Hij kan dus snel ingezet worden bij het maken van een medisch plan. De bedrijfsarts zit op het complexe stuk, hij heeft contact met andere zorgverleners, mag medisch doorverwijzen. Hij houdt de helicopterview. Hij heeft er tenslotte 10 jaar voor gestudeerd”, zegt Karin.

Ze merkt dat ook bedrijfsartsen blij zijn met de nieuwe functie. “Wat ik zo hoor vinden zij het fijn om met iemand te kunnen sparren. Het is een eenzame functie. Je spreekt wel cliënten, en 1 à 2 keer per maand heb je een collegiaal overleg. Dat is het dan. Nu werken ook zij in een team. Dat is gewoon genieten, ook voor hen.”

Voorkomen
“Het is win-win aan alle kanten”, zegt ook Wieneke Pathuis, directeur MOC. “De POB-er ontlast de bedrijfsarts en biedt extra aandacht aan medewerkers.”

Meer weten over de rol van POB bij Zorg van de Zaak? Ga naar rollen van onze professionals of neem contact op met jouw sector.