70 procent van ziekteverzuim heeft ook niet-medische oorzaak

Zorg van de Zaak gaat langdurige uitval tegen met inzetbaarheidscoach

Utrecht, 7 september 2017 – Vandaag trapt Zorg van de Zaak de campagne af om de “inzetbaarheidscoach” onder de aandacht te brengen van het MKB. Uit cijfers van Zorg van de Zaak blijkt dat bij 70 procent van de langdurige ziekmeldingen
-naast gezondheidsproblemen- eveneens niet-medische factoren een rol spelen. In dat kader wordt de inzetbaarheidscoach ingeschakeld, die als onafhankelijke partij niet-medische oorzaken van uitval bespreekbaar maakt en oplossingen vindt, opdat werknemers beter inzetbaar blijven of worden.

Aanleiding campagne
De werkzame beroepsbevolking in Nederland bestaat uit bijna 8,5 miljoen personen (CBS: vierde kwartaal 2016). Gemiddeld melden zij zich eens per jaar ziek. Van deze ziekmeldingen is 9% langer dan zes weken ziek. Uit cijfers van Zorg van de Zaak blijkt dat van deze 765.000 langdurige ziekmeldingen ongeveer 30% alleen een medische oorzaak heeft. Bij de overige 70% (535.500 ziekmeldingen) spelen naast serieuze gezondheidsproblemen ook andere onopgeloste kwesties een rol. Het gaat dan bijvoorbeeld om (vermeende) onenigheid op de werkvloer, de werkomstandigheden of dat de baan niet meer matcht met de persoonlijke wensen of met de thuissituatie.

Voor een ondernemer in het kleinbedrijf, die zwaar leunt op de inzet van zijn medewerkers, brengt het uitvallen van één van zijn medewerkers behoorlijke uitdagingen met zich mee. De inzetbaarheidscoach helpt de werkgever en werknemer praktische oplossingen te vinden voor problemen van niet-medische aard die de inzetbaarheid belemmeren. Hij bespreekt nooit gezondheidsklachten, en vervult een brugfunctie tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts.

Constructieve oplossing
Angeline van Dijk algemeen directeur Zorg van de Zaak Netwerk: ‘Geregeld spelen naast gezondheidsproblemen andere kwesties een rol waar je als werkgever en werknemer invloed op hebt en waar je constructieve oplossingen voor kan bedenken. Werkgevers denken daar vaak niet aan, waardoor voor de hand liggende oplossingen onbenut blijven. Met een praktische aanpak helpt de inzetbaarheidscoach daarin de goede oplossingen te realiseren als een ondernemer hulp nodig hebt.’

Campagne inzetbaarheidscoach
De aftrap van de campagne “Inzetbaarheidscoach” vindt plaats op 12 september in FC Utrecht-stadion Galgenwaard onder leiding van Tom van ’t Hek als dagvoorzitter. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden vertellen experts hoe om te gaan met verminderde inzetbaarheid op de werkvloer. Daarnaast legt Olympisch schaatskampioen Mark Tuitert een duidelijke link tussen topsport en het ondernemerschap. Hij vertelt aan de hand van een aantal life changing events hoe deze van invloed waren op zijn prestaties tijdens zijn (sport)carrière. De campagne loopt tot eind september 2017, waarna Zorg van de Zaak zich uiteraard blijft inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Voor meer informatie ga naar onze campagnepagina.