Videocall of fysiek gesprek? Kees Tijman aan het woord

Kees Tijman over videogesprekken

Kees Tijman, Praktijkondersteuner Bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak deelt zijn inzichten over de voor- en nadelen van online afspreken.  

Het is cruciaal voor medewerkers om tijdig of preventief gezien en gehoord te worden. Vroege interventie helpt verzuim snel aan te pakken, waardoor langdurige afwezigheid wordt voorkomen. Dit bevordert het welzijn en de productiviteit van de werknemer, en voorkomt onnodige kosten voor de werkgever. Bovendien voelen medewerkers zich erkend en ondersteund, wat essentieel is voor hun motivatie en werktevredenheid. Maar moet dat altijd met een fysiek contact, of kan het ook met een videogesprek? Daarover gaan we met Kees in gesprek.


Hallo Kees, kan je je even voorstellen?
 

Natuurlijk, ik ben Kees Tijman, 53 jaar en sinds 2021 werkzaam bij Zorg van de Zaak als praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB-er).  


Wat doet een POB-er precies? En wat niet? 

Als eerste aanspreekpunt verzamelt de POB-er waardevolle informatie over de zieke medewerker, zodat de bedrijfsarts snel en gericht aan de slag kan. Dit helpt om een beter beeld te krijgen van de situatie en voorkomt onnodige vertraging. Bovendien neemt de POB-er de tijd om advies te geven en mogelijke vervolgstappen te plannen, zonder zelf medische conclusies te trekken. Hierdoor blijft je, als ondernemer, goed geïnformeerd en kunnen er tijdig passende maatregelen worden genomen om langdurig verzuim te voorkomen.

 

Wat zijn de struikelblokken in jouw dienstverlening; wanneer loopt het proces spaak of juist soepel?

Een struikelblok is dat in het MKB de werkgever niet altijd goed begrijpt wat de taak van een POB-er inhoudt, wat soms leidt tot verwarring na een terugkoppeling. Medewerkers willen vaak meteen concrete beoordelingen hebben, maar dat is niet de taak van een POB-er. Wij voeren geen medische onderzoeken uit; dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Ons doel is om een helder beeld te geven van het verzuim zoals de medewerker dat ervaart. 

 

Hoe past de toepassing van een videogesprek daarin?

Tijdens een videogesprek kun je iemand in de ogen aankijken en observeren hoe iemand zijn of haar verhaal doet. Goede gespreksvoering maakt het mogelijk om de omstandigheden uit te vragen waarom iemand is uitgevallen. 

 

Wat zie jij als voor- en nadelen van een videocall ten opzichte van een live ontmoeting?

Een duidelijk voordeel van een live gesprek is dat je meer informatie kunt halen uit een fysiek gesprek: je haalt iemand op uit de wachtkamer en kunt meteen analyseren hoe iemand zit, loopt en zich gedraagt. Dat zie je minder bij een videocall. 

Aan de andere kant is een groot voordeel van een videocall dat het erg efficiënt werkt. De medewerker hoeft niet te reizen voor een consult van een half uur, en de professional heeft meer tijd om een kwalitatief goed gesprek te voeren. 

Een videocall werkt gewoon erg efficiënt. De werknemer hoeft niet te reizen voor een consult van een half uur. Dat scheelt!


Wanneer zou jij willen kiezen voor een live gesprek? Onder welke omstandigheden?
 

Ik zie de cliënt graag fysiek bij mentale klachten, vooral als het belangrijk is om iemand in beweging te krijgen of bij conflicten, waar meer emotie bij komt kijken. Cliënten voelen zich dan vaak beter gehoord tijdens een fysieke afspraak. 


Heb je nog een goed advies voor mensen die contact zoeken met een
arbodeskundige?

Veel mensen weten niet dat iedere medewerker recht heeft op een preventief gesprek dat zonder medeweten van de werkgever kan worden gemaakt bij elke arbodienst. Als dit meer bekend zou zijn, denk ik dat veel verzuim voorkomen zou kunnen worden. Even praten met een professional die je adviseert, je op het goede pad kan houden en waar je je verhaal kwijt kunt, kan enorm helpen. 

 

Wil je meer weten over de arbo-diensten van Zorg van de Zaak? Neem dan eens vrijblijvend contact op met jouw Inzetbaarheidscoach of ons supportteam.