Geef je werknemers regelruimte voor een betere werk-privébalans

Mariëlle Visser, bedrijfsmaatschappelijk werker bij Gimd

We zien veel werkgevers worstelen met hoog verzuim van hun werknemers als gevolg van een slechte werk-privébalans. Hoe kun je dit voorkomen?

Ondernemers vrezen voor uitval medewerkers

Investeren in het welzijn van je werknemers is enorm belangrijk om verzuim tegen te gaan. Verzuim heeft immers een enorme impact op ondernemers binnen het mkb. Uit onderzoek van Interpolis onder 503 mkb’ers (uitgevoerd door Motivaction), blijkt dat ze vrezen voor langdurige uitval van personeel in de komende maanden.

Ondernemers zagen tijdens Covid-19 vooral het frequent kortdurend verzuim door stress, privéproblemen of conflicten toenemen. Als ze vooruitkijken vreest een vijfde van de ondernemers met name voor een stijging van het langdurig ziekteverzuim door psychische klachten.

Aandacht voor de werk-privébalans

Ik vind het vooral belangrijk om mee te geven dat het noodzakelijk is om aandacht te houden voor je werknemers. Ga het gesprek met ze aan en luister naar de uitdagingen waar ze mee te kampen hebben. Vaak zijn de werknemers in het mkb betrokken en loyaal. Werken ze nog even door aan het einde van de dag of in de pauze, helemaal nu met thuiswerken.

Tegelijkertijd moeten ze in deze tijden naast het werk misschien ook nog andere ballen in de lucht houden in de privésfeer. Kinderen zijn thuis en ze zijn misschien nog mantelzorger voor een familielid, vriend of buur. Om te voorkomen dat werknemers oververmoeid raken, hun veerkracht verliezen en zich daardoor ziek melden, is het goed om afspraken te maken met elkaar.

Heb vertrouwen in je medewerkers

Gun je werknemers daarom regelruimte als dat nodig is en vertrouw erop dat het werk gedaan wordt. Zo kan het prima dat iemand overdag een uur aan een privésituatie besteedt, maar dat later op de dag of avond weer inhaalt. Door die ruimte te geven voor een goede werk-privébalans te geven, voelen medewerkers zich niet klemgezet. Dat verlicht vaak al veel stress en kan voorkomen dat ze zich over de kop werken.

Als je je als werkgever betrokken opstelt, oog hebt voor de verhalen van je personeel, goede afspraken maakt over werktijden en tegelijkertijd ook grenzen aangeeft, schept dat veel duidelijkheid en geef je iedereen net wat meer rek.

Goede communicatie

Goede communicatie en vertrouwen zijn enorm belangrijk binnen een organisatie. Het creëert een veilige omgeving voor werknemers. Ze weten zo dat ze hun verhaal kunnen vertellen aan hun leidinggevende. Werknemers kampen namelijk ook met angsten en maken zich net als ondernemers grote zorgen: Gaat het goed met het bedrijf, of raak ik straks mijn baan kwijt? Ben ik genoeg zichtbaar voor mijn leidinggevende?

Veel werknemers voelen zich uit balans door de coronacrisis. Als een werknemer zich veilig voelt, zal hij of zij het gesprek met je aan willen gaan. Dan weet je eerder wat er speelt bij een werknemer en kun je op tijd maatregelen treffen die uitval kunnen voorkomen.

Tip: luister deze podcast met tips over thuiswerken

Preventieve hulp

Het voordeel van deze moeilijke tijd is dat we met zijn allen in hetzelfde schuitje zitten. Er is begrip en zorg als een collega of werknemer niet goed in zijn vel zit en er zelf niet meer uitkomt. Wacht niet tot de emmer is volgelopen, maar schakel een van de interventies in die Gimd biedt.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker is niet alleen voor situaties waarin een medewerker al is uitgevallen. Door preventief ondersteuning te bieden kan een werknemer een gezonde werk-privébalans vinden. Zo heeft Gimd in 2020 59% van de dienstverlening preventief ingezet.

Goed voor jezelf zorgen

Nog een tip die ik werknemers wil meegeven, is dat ze vooral ook goed voor zichzelf zorgen. En dat je als werkgever daarin kunt bijdragen. Zo kunnen ze de werkdag in blokken werken, waardoor werknemers zich geconcentreerd en veilig op een taak kunt richten, afgewisseld door pauzes waarin ze met aandacht een kop koffie te zetten of een appel te schillen.

Bewegen helpt ook, bijvoorbeeld met een collega een lunchwandeling maken om lucht en licht te voelen en je focus te verleggen. Dat verhoogt het werkplezier en dat ze je weer terug in productiviteit, creativiteit en gezondheid van je werknemers.

Signalen bij medewerkers

Merk je als werkgever gedragsverandering bij je werknemer? Wees dan alert en ga het gesprek aan. Signalen kunnen zijn:

  • Kort lontje
  • Veel uren extra werken
  • Prikkelbaar
  • Anders op mailtjes reageren
  • Zich terugtrekken

Hulp nodig als ondernemer?

Weet jij als werkgever niet wat je met een bepaalde werk-privé situatie aan moet? Dan raad ik je aan om te sparren met deskundigen. Dat kan een HR-adviseur zijn of een bedrijfsmaatschappelijk werker als je hiermee samenwerkt. Bespreek wat je mogelijkheden zijn voor de werknemers in jouw bedrijf. Blijf oog houden voor elkaar.