Boost je brein en je bedrijf: Ontdek de geheimen van een breinvriendelijke werkomgeving

“Leer hoe je de kantoorinrichting en activiteiten van jouw bedrijf kunt optimaliseren voor meer productiviteit, creativiteit en welzijn.“

Een goed ingerichte kantooromgeving heeft een positieve invloed op het welzijn en de productiviteit van jouw werknemers. Recent (neuro)wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een werkomgeving die zorgvuldig is ontworpen en ingericht met oog voor akoestiek, details, kleuren, groene planten, verlichting, materialen en indeling kan zorgen voor minder stress en vermoeidheid bij werknemers. Aandacht hiervoor is nog belangrijker geworden door de toegenomen ervaren werkdruk bij een groeiende groep medewerkers en effecten daarvan op het functioneren en verzuim. Daarnaast kan zo’n kantooromgeving de concentratie en creativiteit van werknemers verhogen, wat bijdraagt aan een hogere productiviteit. Met de aanwezigheid van planten gaven medewerkers in een eerder onderzoek van Zorg van de Zaak en de WUR aan dat ze zich overall tevredener voelden over de werkplek en een betere concentratie, geluidsdemping en privacy ervoeren. Een medewerker die zich prettig voelt, zal over het algemeen gemotiveerder zijn om werk te verrichten.

Hoe geef jij vorm aan hybride werken binnen jouw bedrijf nu jouw werknemers na de coronapandemie weer vaker op kantoor zijn en welke aspecten neem jij mee bij de inrichting?

De meeste werkplekken zijn niet opgezet om taken waarvoor een diepe focus is vereist optimaal uit te voeren. Of concentratieplekken zijn wel aanwezig maar te beperkt of onaantrekkelijk. Het ontwerp van de fysieke kantoorruimte, blijkt daardoor vaak juist contraproductief te zijn waardoor het uitvoeren van bepaalde taken nog uitdagender wordt. Wij denken dat er bij het ontwerpen of optimaliseren van bedrijfswerkplekken veel meer aandacht besteed moet worden aan breinvriendelijkheid. Vooral ook omdat veel organisaties zoeken naar mogelijkheden om ervaren werkdruk te verminderen. Door het bieden van mogelijkheden voor het herstellen van de aandacht en energie, wordt voldaan aan een belangrijke menselijke behoefte.

Een goede werkgever voldoet minimaal aan de wettelijke verplichtingen. Een excellente werkgever investeert daarnaast ook in medewerkers, in een psychologische en emotioneel gezonde werkomgeving, in oprechte aandacht en het vergroten van betrokkenheid. Ontdek hoe een breinvriendelijke werkomgeving daarin kan bijdragen.

Geef je nu op voor de online prikkelsessie ‘Boost je brein en bedrijf’!

Ontdek hoe je jouw kantoor op een relatief gemakkelijke manier prettiger, effectiever en flexibeler kunt maken. Om je op te geven en/of voor meer informatie over deze online bijeenkomst stuur je een mail aan [email protected] of [email protected].

Brain Awareness Week

Van 13 t/m 19 maart 2023 is de Brain Awareness Week, waarin Zorg van de Zaak MKB hersengezondheid op de werkvloer extra onder de aandacht brengt.