Een vitale werkomgeving is nog niet top of mind

Utrecht, 15 juni 2023 – Werkgevers hebben nog onvoldoende oog voor een veilige en vitale werkomgeving. Dat blijkt uit ons onderzoek onder 500+ Nederlandse werkgevers. Een derde van de werkgevers heeft geen plannen om preventief de vitaliteit en gezondheid van de medewerkers te verbeteren. Eén op de vijf werkgevers weet ook niet wat er speelt bij medewerkers op dit gebied. En dat terwijl de werkdruk verreweg de belangrijkste factor is voor stress op het werk.

Uit het onderzoek onder een steekproef van 541 Nederlandse werkgevers met minimaal 25 medewerkers blijkt dat zes op de tien ondernemers (61%) een RI&E heeft laten uitvoeren. Van de bedrijven die een RI&E hebben uitgevoerd, heeft ook drie op de tien (31%) de psychosociale arbeidsbelasting (RI&E PSA) uitgevoerd. Ruim de helft (53%) van de leidinggevenden geeft aan dat hun organisatie in de afgelopen drie jaar onderzoek heeft gedaan naar de werkbeleving van medewerkers. Iets minder dan de helft (49%) van de werkgevers biedt het personeel de mogelijkheid tot het doen van een reguliere gezondheidscheck. Positief is dat daarvan in ieder geval de helft de data gebruikt om de vitaliteit van het personeel te verbeteren. Van de werkgevers die zo’n check niet aanbieden, doet 37% dat niet omdat ze vinden dat vitaliteit de verantwoordelijkheid van de medewerker is.

Iedereen sterker aan het werk
Dr. Rita Zijlstra, bestuurder bij Zorg van de Zaak en klinisch neuropsycholoog: ‘In tijden van arbeidstekorten en werkdruk is het gebruik van data een van de belangrijkste instrumenten waarmee werkgevers het werk gezond en veilig kunnen inrichten voor hun medewerkers. Analyseer de data uit je organisatie, zodat je inzicht krijgt in hoe vitaal de werkomgeving en je mensen zijn. Door samen met je medewerkers te bouwen aan een vitale organisatie en oog te hebben voor wat ertoe doet voor jouw medewerkers, krijg je Iedereen sterker aan het werk. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning. Gebruik hierbij de werkplek en de informatie die zo’n werkplek al oplevert. Bijvoorbeeld hoe ziet iemands agenda eruit, zitten daar “ademmomenten” in, wordt er geconcentreerd gewerkt of is er veel sprake van dubbeltasken. Met name dat laatste kan een opmaat zijn naar overspannen worden. Steek als werkgever energie in het bouwen van een positieve werkomgeving en -cultuur. Zet in op de relatie tussen leidinggevende en medewerker zodat je elkaar kent. Dat is een win-win voor de prestaties van teams en organisaties. Maak de omslag. Pak die data erbij en stuur gericht. Ook op team- en organisatieniveau en koppel dat aan persoonlijke ontwikkel- en welzijnsstrategieën.’

Geen onwil
Opvallend is dat de belangrijkste bedrijfsprocessen, namelijk het veiliger en gezonder maken van de werkomgeving, niet top of mind zijn. 13% heeft minder dan eens in de drie jaar aandacht voor een veilige en gezonde werkomgeving en 26% heeft geen idee wat de status is. Zijlstra: ‘Er zijn verschillende redenen waarom men niet bewust bezig is met een veilige en vitale werkomgeving. Men vindt dat er geen aanleiding is geweest. Het is geen onwil, eerder gebrek aan tijd of druk zijn met allerlei andere (externe) ontwikkelingen. Toch mag dat geen excuus zijn om geen maatregelen te nemen om medewerkers beter te faciliteren in het gezond en veilig werken.’

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zes op de tien werkgevers geen idee hebben wat hun organisatie nou feitelijk investeert in het stimuleren van de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Slechts een derde van de ondervraagden investeert bewust in het sterker aan het werk houden van iedereen in de organisatie.

Ervaren werkdruk belangrijkste factor voor werkstress
De top drie werkstressfactoren die uit het onderzoek naar voren komen, zijn: (1) werkdruk (83%), (2) werkprivé disbalans (48%) en (3) emotionele belasting (25%). Opvallend is dat met name werkgevers in een kleine, zakelijke organisatie (44%) aangeven dat lichamelijke klachten voor een derde de oorzaak zijn voor verzuim. Terwijl uit diverse recente onderzoeken blijkt dat verzuim juist steeds meer veroorzaakt wordt door mentale klachten. Volgens Zijlstra is dat te verklaren uit het fenomeen dat medewerkers, zeker in kleinere bedrijven, zich eerder ziekmelden met fysieke klachten. Dan dat ze openlijk bij hun leidinggevende aangeven dat ze last hebben van levensfaseproblematiek of werkstressfactoren. Zijlstra: ‘En daarbij uiten veel mentale problemen zich in fysieke klachten, die zijn zichtbaarder. Je kunt niet zomaar in iemands hoofd kijken.’

Meer weten?
Wil jij ook beginnen met het creëren van een veilige en vitale werkomgeving? Neem contact op met [email protected].

Dit nieuwsbericht is als bron gebruikt door:
https://www.baaz.nl/een-op-vijf-werkgevers-niet-betrokken-bij-welzijn-van-medewerker-op-werk
https://financieel-management.nl/artikel/veiligheid-en-gezondheid-in-het-slop-bij-werkgevers/
https://bgmagazine.nl/een-op-de-vijf-werkgevers-niet-betrokken-bij-sterker-aan-het-werk-houden-van-medewerker/ 
https://www.salarisnet.nl/11338/werkstress-5-oorzaken-en-5-oplossingen