De winst van leefstijlprogramma Diabetes Omkeren in de Ploeg

De aanleiding
Ploegendienstmedewerkers hebben een verhoogd risico op Diabetes Type 2 (2TD). Met leefstijlbemiddeling op maat, kunnen we de gezondheidsklachten van medewerkers met 2TD verminderen. Dat blijkt uit onderzoek naar de leefstijlinterventie Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP). Dit onderzoek is uitgevoerd door: Martine van Egmond, Zeenah Harakeh, Wilma Otten, Heleen de Kraker, Hinke Anja Werkman, Sonja Smits en Noortje Wiezer.

Uitkomst
Deze studie toont aan dat het inzetten van een leefstijlprogramma bij ploegendienstmedewerkers haalbaar is en vooral ook significante positieve gezondheidsresultaten oplevert. Niet alleen voor de medewerker zelf, maar verrassend genoeg veranderen ook de gezinsleden van de medewerker dankzij dit programma hun leefstijl. Bovendien biedt het onderzoek nieuwe inzichten in het zelfmanagement van hun Diabetes Type 2. Deelnemers aan het onderzoek hebben betere kennis en vaardigheden over (on)gezonde voeding opgedaan.

Rol werkgever
Ook de rol van de werkgever komt aan de orde, door dit programma in de werkcontext aan te bieden.  Met goede ondersteuning van professionals biedt het programma de werkgever een basis voor gezondheidsbeleid, waardoor het traject ook langer loopt. Zoals bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak Hinke Anja Werkman aangeeft: “Het gaat om gedragsverandering. En dat heeft tijd nodig”.

Methode
Gedurende 13 weken volgden 16 medewerkers met 2TD een programma met een gepersonaliseerd bewegings- en voedingsadvies. Zij werden hierbij begeleid door de bedrijfsarts Hinke Anja Werkman en een diëtist en fysiotherapeut. Aan de hand van diverse interviews, vragenlijsten en glucosetolerantietests zijn de gevolgen voor de gezondheid van de medewerker vastgesteld.

Investeren in vitaliteit loont.
Gezonde en gelukkige medewerkers zijn productief, duurzaam inzetbaar en minder vaak ziek. Ook voelen ze zich meer betrokken bij de zaak. Bovendien hoeven maatregelen om medewerkers gezond en fit te houden niet veel te kosten. Medewerkers in ploegendiensten lopen nog eens extra gezondheidsrisico. Dit onderzoek toont de haalbaarheid en gezondheidswinst die het de deelnemers oplevert. En dat medewerkers bereid zijn zich voor hun gezondheid in te zetten zeker in teamverband.

Lees meer over het onderzoek.

 

Bron: https://www.tbv-online.nl/magazine-artikelen/interventie-inleefstijl-bij-diabeticiin-ploegendienst/