Loading...

Inzetbaarheidscoach

Campagne ‘Weet jij wat er speelt?’

Met de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ vragen we aandacht voor impactvolle gebeurtenissen van werkend Nederland. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Om het probleem op te pakken is het belangrijk met elkaar het gesprek aan te gaan.

De inzetbaarheidscoach: de gids bij inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken

De inzetbaarheidscoach leidt verzuim- en re-integratietrajecten in goede banen als coach van de werkgever. De inzetbaarheidscoach begeleidt de werkgever als het gaat om een effectieve aanpak van uitval en inzetbaarheid van medewerkers. Hij zorgt ervoor dat de werkgever goed geïnformeerd is, de regie kan houden en dat medewerkers en leidinggevenden goed met elkaar communiceren en samenwerken.

Wat doet de Inzetbaarheidscoach?

De Inzetbaarheidscoach ondersteunt de leidinggevende om ziekteverzuim te verminderen en de inzetbaarheid te vergroten. In welke vorm de Inzetbaarheidscoach ondersteunt, hangt af van de overeenkomst (het verzuimpakket) die de werkgever heeft met Zorg van de Zaak. Zo is het mogelijk dat de Inzetbaarheidscoach een (dag)deel per week aanwezig is op de bedrijfslocatie. In andere gevallen kan het ook zo zijn dat de Inzetbaarheidscoach meer op afstand is door telefonisch te ondersteunen en driegesprekken te begeleiden.

Praktische ondersteuning bij werkgevertaken

De Inzetbaarheidscoach biedt praktische ondersteuning en advies bij verzuimbegeleiding. Taken van de inzetbaarheidscoach zijn onder meer: geven van telefonisch en online advies aan de werkgever, informatie en voorlichting over verzuimpreventie en het uitvoeren van het driegesprek. Daarnaast zorgt de Inzetbaarheidscoach ervoor dat de werkgever goed geïnformeerd is en zo de regie kan houden. Verder helpt hij ook bij het vertalen van de adviezen van de bedrijfsarts en begeleidt hij bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Het driegesprek

De Inzetbaarheidscoach is ook een onafhankelijke derde partij in een gesprek met leidinggevende en werknemer om niet-medische oorzaken van verzuim bespreekbaar en oplosbaar te maken. Zowel na een ziekmelding als preventief. We noemen dit ook wel een driegesprek. Dit goede gesprek is nodig wanneer er lastige, nog niet goed besproken kwesties spelen die stress of onzekerheid geven of demotiveren. Denk aan een te hoge werkdruk, spanningen op het werk door onenigheid met collega’s of privézorgen die worden meegenomen naar het werk. Soms is een driegesprek ook zinvol als de leidinggevende en medewerker niet komen tot goede afspraken over een werkhervattings- of re-integratieplan. De inzetbaarheidscoach ondersteunt dan de leidinggevende en medewerker om gezamenlijk tot haalbare en praktische afspraken te komen.

Omgang met gezondheidsgegevens

De inzetbaarheidscoach slaat een brug tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts. De inzetbaarheidscoach bespreekt nooit gezondheidsklachten, maar helpt de werkgever en de werknemer praktische oplossingen te vinden voor problemen van niet-medische aard. De inzetbaarheidscoach heeft, net als de werkgever, geen toegang tot medische informatie. We vragen medewerkers dan ook zelf geen gezondheidsgegevens te bespreken met de inzetbaarheidscoach.

Kom meer te weten over de inzetbaarheidscoach in onze Q&A en ons leaflet.