Loading...
Wij begeleiden

Een verstandig werkgever
maakt werk van verzuim
Wij begeleiden

Werknemers die gezond en gelukkig aan het werk zijn, daar draait het om. Soms lukt dat niet door ziekte of een andere oorzaak. De werknemer valt uit. En dan? Bij een verzuimgeval komt voor een werkgever veel kijken.

Neem contact op
Verzuimbegeleiding en reïntegratie

Ziekteverzuim

Wat moet een werkgever doen als een werknemer binnen de organisatie verzuimt? Zeker als er sprake is van langdurig verzuim is dat voor veel werkgevers niet duidelijk. Meer informatie over ziekteverzuim

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts begeleidt werkgevers en werknemers bij gezond werken, re-integratietrajecten en sociale zekerheid. Denk hierbij aan hulp bij ziekteverzuim, gerichte voorlichting over arbeidsomstandigheden, medische keuringen en advies bij werkhervatting tijdens of na (langdurige) afwezigheid van een werknemer. Meer informatie over bedrijfsarts

Arbodienst

Als een werknemer door ziekte verzuimt, dan kan een arbodienst de werknemer begeleiden. Ook helpt een arbodienst werkgevers bij het signaleren van risico’s op ziekteverzuim en het voorkomen ervan, zodat werknemers goed blijven functioneren. Meer informatie over arbodienst

Arbowetgeving

Bij arbowetgeving gaat het om alle wetten die met arbo (arbeidsomstandigheden) te maken hebben. In deze wetten staan alle verplichtingen voor werkgevers. De arbowetgeving waarborgt op die manier de veiligheid en gezondheid van werknemers. Meer informatie over arbowetgeving

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zowel werkgever als werknemer heeft een aantal verplichtingen. Die beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter

Vernieuwde Arbowet 2017

Per 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet in werking. Als werkgever heeft u de taak het preventiebeleid binnen uw organisatie te voeren. Wat betekenen deze wetswijzigingen voor uw organisatie en uw contract? Meer informatie over de nieuwe Arbowet

Verzuimbegeleiding

Als er verzuim optreedt, is het belangrijk dat u weet wat er van u verwacht wordt. U krijgt met verschillende partijen te maken en ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Zorg van de Zaak helpt bij verzuimbeheer. Onze experts brengen u inhoudelijk op de hoogte en begeleiden u tijdens dit proces. Meer informatie over verzuimbegeleiding

Advies bedrijfsarts bij ontslag

Met de komst van de Wet Werk en zekerheid (per juli 2015), is er rondom ontslag van personeel veel veranderd. Nieuw is bijvoorbeeld dat u bij de ontslagaanvraag via het UWV ook een advies van een bedrijfsarts nodig heeft. Zorg van de Zaak kan voor u deze adviezen opstellen. Meer informatie