Loading...
Wij begeleiden

Wij begeleiden bij verzuim
Arbodienstverlening

Werknemers die gezond en gelukkig aan het werk zijn. Daar draait het om. Soms lukt dat niet door ziekte of een andere oorzaak. De werknemer valt uit. En dan? Er komt veel kijken bij een verzuimgeval voor zowel de werkgever als de werknemer. De deskundigen van Zorg van de Zaak staan klaar om hierbij te begeleiden.

Neem contact met ons op
Verzuimbegeleiding en reïntegratie

Ziekteverzuim

Wat moet een werkgever doen als een werknemer binnen de organisatie verzuimt? Zeker als er sprake is van langdurig verzuim is dat voor veel werkgevers niet duidelijk. Meer informatie over ziekteverzuim

Arbodienst

Als een werknemer door ziekte verzuimt, dan kan een arbodienst de werknemer begeleiden. Ook helpt een arbodienst werkgevers bij het signaleren van risico’s op ziekteverzuim en het voorkomen ervan, zodat werknemers goed blijven functioneren. Meer informatie over arbodienst

Verzuimbegeleiding

Als er verzuim optreedt, is het belangrijk dat u weet wat er van u verwacht wordt. U krijgt met verschillende partijen te maken en ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Zorg van de Zaak helpt bij verzuimbeheer. Onze experts brengen u inhoudelijk op de hoogte en begeleiden u tijdens dit proces. Meer informatie over verzuimbegeleiding

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter verlangt dat werkgever en werknemer zich inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Zowel werkgever als werknemer heeft een aantal verplichtingen. Die beginnen al in de eerste week van de ziekmelding. Meer informatie over de Wet verbetering poortwachter

Advies bedrijfsarts bij ontslag

Met de komst van de Wet Werk en zekerheid (per juli 2015), is er rondom ontslag van personeel veel veranderd. Nieuw is bijvoorbeeld dat u bij de ontslagaanvraag via het UWV ook een advies van een bedrijfsarts nodig heeft. Zorg van de Zaak kan voor u deze adviezen opstellen. Meer informatie

Zorg van de Zaak Online

Kiest u voor verzuimbegeleiding van Zorg van de Zaak, dan krijgt u toegang tot het werkgeversportaal Zorg van de Zaak Online. Hiermee kunt u zelf verzuimzaken eenvoudig en volledig digitaal regelen. Alles op één plek. Meer informatie

Rollen in verzuim

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts begeleidt werkgevers en werknemers bij gezond werken, re-integratietrajecten en sociale zekerheid. Denk hierbij aan hulp bij ziekteverzuim, gerichte voorlichting over arbeidsomstandigheden, medische keuringen en advies bij werkhervatting tijdens of na (langdurige) afwezigheid van een werknemer. Meer informatie over bedrijfsarts

Praktijkondersteuner bedrijfsarts

Een praktijkondersteuner bedrijfsarts (pob) ondersteunt de bedrijfsarts bij de dienstverlening aan werknemers en werkgevers. De pob voert deeltaken uit namens én in opdracht van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. Meer informatie over de pob

Inzetbaarheidscoach

Een inzetbaarheidscoach ondersteunt werkgevers om ziekteverzuim te verminderen en de inzetbaarheid te vergroten. De inzetbaarheidscoach zorgt ervoor dat de werkgever goed is geïnformeerd. Ook vertaalt de coach adviezen van de bedrijfsarts en begeleidt de uitvoering in de praktijk. Meer informatie over de inzetbaarheidscoach

De samenwerking tussen onze professionals

Als u te maken krijgt met ziekteverzuim of inzetbaarheidsvraagstukken binnen uw organisatie, kunt u een beroep doen op verschillende professionals. Samen met werknemer en werkgever streven wij ernaar om mensen gezond en inzetbaar te houden. Meer informatie over rollen in verzuim