De praktijkondersteuner bedrijfsarts

De praktijkondersteuner bedrijfsartsen van Zorg van de Zaak zijn professionals die werkgevers en medewerkers snel en laagdrempelig kunnen helpen. Ze werken intensief samen met bedrijfsartsen en A(N)IOS artsen, en ondersteunen hen in de uitvoering van deeltaken. Dit zorgt ervoor dat de bedrijfsartsen beter voorbereid het gesprek met de medewerker in kunnen gaan en meer tijd over houden voor complexe vraagstukken en preventie.

Wat doet de praktijkondersteuner bedrijfsarts?

De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt nauw samen met de bedrijfsarts om informatie te verzamelen over het functioneren van werknemers in hun dagelijkse werk en leven. Op basis hiervan geeft de praktijkondersteuner bedrijfsarts advies over werkmogelijkheden.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt in het verlengde van de bedrijfsarts. Dit betekent dat de praktijkondersteuner bedrijfsarts deeltaken uitvoert namens en in opdracht van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. Enkele voorbeelden van deeltaken:

  • verzuimbegeleiding
  • preventief spreekuur
  • werkplekbezoek of -overleg

Deeltaken bij verzuimbegeleiding

In veel gevallen voert de praktijkondersteuner bedrijfsarts het eerste gesprek met de medewerker na een verzuimmelding. Als het kan, maken ze afspraken over een terugkeer naar de werkvloer. Als het herstel langer duurt, is inschakeling van de bedrijfsarts nodig. De praktijkondersteuner bedrijfsarts blijft ook dan betrokken, waarbij de inzet afhankelijk is van de verdere weg naar herstel. De bedrijfsarts houdt inzage in het volledige dossier en voert de regie over de sociaal-medische begeleiding.

Deeltaken bij een preventief spreekuur

Iedere medewerker kan op het preventief spreekuur terecht met vragen over werk in relatie tot gezondheid, belastbaarheid en werkbelasting. Met toestemming van de medewerker vindt het gesprek plaats met de praktijkondersteuner bedrijfsarts in plaats van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts houdt inzage in het volledige dossier en voert de regie over advisering en begeleiding.

Deeltaken op de werkplek

De praktijkondersteuner bedrijfsarts kan in opdracht van de bedrijfsarts deeltaken uitvoeren in het kader van verzuimbegeleiding en preventie op de werkplek. Bijvoorbeeld een overleg met leidinggevenden of HR.

Toegang tot de bedrijfsarts

De sterke samenwerking tussen praktijkondersteuner bedrijfsartsen en bedrijfsartsen zorgt ervoor dat we organisaties nog beter kunnen bijstaan in het oplossen van inzetbaarheidsvraagstukken. De praktijkondersteuner bedrijfsarts is geen vervanging van de bedrijfsarts maar een echte aanvulling in onze dienstverlening. Uiteraard houdt de medewerker altijd de mogelijkheid om een afspraak te maken bij de bedrijfsarts. Wil je graag de naam van de bedrijfsarts weten? Neem gerust telefonisch contact op met ons klantteam. Het telefoonnummer is te vinden in al onze correspondentie.

Omgang met gezondheidsgegevens

Net als onze andere professionals gaan de praktijkondersteuner bedrijfsartsen zorgvuldig om met gezondheidsgegevens en houden rekening met geldende privacyregels.