De bedrijfsarts

De bedrijfsartsen van Zorg van de Zaak zijn gecertificeerde professionals die hun medische kennis met inzicht in bedrijfsprocessen combineren. Vanuit een onafhankelijke positie adviseren ze werkgever én medewerker over het voorkomen van uitval en bevorderen van de re-integratie.

Wat onderscheidt Zorg van de Zaak-bedrijfsartsen?

Onze bedrijfsartsen zijn experts met veel kennis en ervaring op het gebied van arbeid en gezondheid. Ze blijven zich continu ontwikkelen op het gebied van veranderende wet- en regelgeving en volgen opleidingsprogramma’s. Doordat Zorg van de Zaak meer is dan een arbodienst hebben onze bedrijfsartsen kennis van- en toegang tot een breed netwerk van interventies. Zo kunnen ze jouw organisatie helpen bij alle inzetbaarheidsvraagstukken en meer.

Gecertificeerde bedrijfsarts is medisch specialist

Alle bedrijfsartsen bij Zorg van de Zaak zijn gecertificeerd. Dit betekent dat ze na het behalen van de titel basisarts de vervolgopleiding bedrijfsgezondheidszorg hebben afgerond. Hiermee onderscheiden onze bedrijfsartsen zich van de arbo-arts, die deze vervolgopleiding niet heeft gedaan.

Medisch versus procesdossier

Vanuit de wet zijn bedrijfsartsen verplicht om een persoonlijk medisch dossier bij te houden van medewerkers. Zij hebben namelijk de juiste kennis en capaciteiten om de medische beperkingen en gegevens te vertalen naar een concreet werkhervattingsadvies. Uiteraard houden ze rekening met privacyregels.

Arts in opleiding tot specialist bedrijfsarts (AIOS)

Zorg van de Zaak is een erkende opleidingsinstelling voor artsen die zich willen specialiseren tot bedrijfsarts. Wij werken dan ook met zogenaamde AIOS: arts in opleiding tot specialist bedrijfsarts. Een AIOS heeft onder meer een praktijkopleider. Een praktijkopleider is een gecertificeerde bedrijfsarts die de AIOS begeleidt en ondersteund waar nodig. Een bekwame AIOS mag alle taken van de bedrijfsarts zelfstandig en zonder toezicht uitvoeren. Uiteraard heb je als medewerker altijd het recht om met de praktijkopleider van de AIOS te spreken over de opleiding van de arts. De naam van de praktijkopleider kun je vragen aan de AIOS.

Arts niet in opleiding tot specialist bedrijfsarts (ANIOS)

Zorg van de Zaak werkt ook met zogenaamde ANIOS: arts niet in opleiding tot specialist bedrijfsarts. Een bekwame ANIOS mag alle taken van de bedrijfsarts zelfstandig uitvoeren, maar heeft een supervisor met wie overlegd kan worden. Een supervisor is altijd een gecertificeerde bedrijfsarts. Uiteraard heb je als medewerker altijd het recht om met de supervisor te spreken. De naam van de supervisor kun je vragen aan de ANIOS.