Loading...

Advies bedrijfsarts bij ontslag

Met de komst van de Wet Werk en zekerheid (per juli 2015), is er rondom ontslag van personeel veel veranderd. Het ontslagrecht is vereenvoudigd door gebruik te maken van vaste ontslagroutes. Nieuw is bijvoorbeeld dat u bij de ontslagaanvraag via het UWV ook een advies van een bedrijfsarts nodig heeft. Zorg van de Zaak kan voor u deze adviezen opstellen. Lees in deze leaflet hoe wij u kunnen ondersteunen.

Bel direct met een adviseur

088 0088945

Begeleiding bij ziekteverzuim door Zorg van de Zaak?

Sluit nu een verzuimabonnement af
— Henk,

β€œDe uitval in mijn district bleef maar stijgen. De dialoog aangaan bleek de oplossing.”

Lees het hele verhaal

Nieuwe ontslagroute Wet werk en zekerheid.
De nieuwe ontslagroute bepaalt dat ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen en ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na twee jaar) alleen via het UWV loopt.

Advies over prognose arbeids(on)geschiktheid binnen 26 weken
Bij de aanvraag van een ontslagvergunning vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, wil het UWV onder andere een prognose hebben over de mate waarin er verandering optreedt bij de medewerker in de belastbaarheid voor eigen, of aangepaste arbeid, binnen 26 weken na aanvraag.

Als het actueel oordeel ouder is dan 3 maanden of als er een belangrijke wijziging in prognose ten opzichte van de WIA aanvraag is, vraagt het UWV u om een nieuwe prognose. De bedrijfsarts stelt dan naast een advies over de prognose binnen 26 weken, een nieuw actueel oordeel op. Het UWV beslist uiteindelijk op basis van onder meer het nieuwe actueel oordeel en de prognose binnen 26 weken over uw aanvraag voor ontslag.

Lees in deze leaflet hoe wij u kunnen ondersteunen.

Een verzuimabonnement afsluiten?'Verzuimbegeleiding'

Ga naar de winkel