Loading...

Re-integratie en de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter helpt verzuim bij werknemers te voorkomen en bevordert de re-integratie. Sinds de invoering van deze wet is het ziekteverzuim in Nederland gedaald. De wet verlangt dat werkgever en werknemer zich inspannen om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Daarom moeten beide partijen vanaf de eerste week van de ziekmelding met een aantal verplichting rekening houden. Omdat Zorg van de Zaak volgens de Wet verbetering poortwachter werkt, kunnen we u begeleiden bij alle stappen die nodig zijn om uw werknemer weer verantwoord te laten functioneren.

Bel met een adviseur

088 008 89 45

Begeleiding bij ziekteverzuim door Zorg van de Zaak?

Sluit een verzuimabonnement af

Voorkom verzuim en verbeter de re-integratie met onze verzuimmodules

Sluit een verzuimabonnement af

Met ons verzuimabonnement voldoet u aan de wettelijke eisen

De specialisten van Zorg van de Zaak hebben een jarenlange ervaring met de wet- en regelgeving en de UWV-voorschriften en blijven zich op dit gebied ontwikkelen. Met een breed pakket diensten zorgen we voor de inzetbaarheid van uw werknemers: van professionele begeleiding bij de verzuimregistratie, het maken van de probleemanalyse tot het opstellen van een plan van aanpak en het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden. En dankzij ons verzuimabonnement voldoet u als werkgever, ondernemer of HR-manager aan de wettelijke verplichtingen.

Wat betekent re-integratietraject eerste en tweede spoor?

De Wet verbetering poortwachter kent twee re-integratiesporen. Als het re-integratietraject binnen de eigen organisatie wordt voortgezet spreken we over het eerste spoor. Maar soms biedt een re-integratietraject bij een andere werkgever betere mogelijkheden. Dit heet tweede spoor re-integratie. De bedrijfsarts brengt hier advies over uit. Het gaat daarbij in eerste instantie om de gezondheid van de werknemer. Hij of zij moet weer met plezier en energie aan het werk kunnen.

Een verzuimabonnement afsluiten?'Ziekteverzuim'

Ga naar de winkel