Loading...

Psychosociale arbeidsbelasting

Factoren als werkdruk, agressie, intimidatie en ongewenst gedrag vallen onder het begrip Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Als deze factoren te hoog worden, raken werknemers minder gemotiveerd of gestrest. Dit kan leiden tot langdurig ziekteverzuim en uiteindelijk mogelijk zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Hoe ga je hier als werkgever mee om en hoe voorkom je hoge kosten? De arbeids- en organisatieadviseurs van Zorg van de Zaak adviseren u graag over het opstellen én implementeren van een concreet PSA-beleid.

Bel direct met een adviseur

030 - 2123890

Direct een prijsopgave?

Vraag een offerte aan

Werknemers die door bepaalde werkomstandigheden minder energie in hun werk krijgen, kunnen uitvallen met psychische klachten.

Werkomstandigheden verbeteren met Zorg van de Zaak

Advies van een arbeids- en organisatieadviseur van Zorg van de Zaak is de eerste stap naar een helder PSA-beleid. Vervolgens kunnen we samen met u concrete stappen naar de oplossing zetten. Een onderzoek naar de werkdruk is vaak zo’n eerste stap.

  • Is de werkdruk in een team hoog, dan kijken Zorg van de Zaak naar de oorzaken. Vervolgens adviseren we een gerichte aanpak om de werkdruk op een acceptabel niveau te krijgen.
  • Ook biedt Zorg van de Zaak een serie workshops rond het thema van werkdruk en werkstress. Bijvoorbeeld workshops stresshantering voor werknemers. Of voor leidinggevenden diverse workshops over het herkennen en aanpakken van werkstress en het verhogen van de mentale veerkracht.
  • Voor teams heeft Zorg van de Zaak workshops voor het versterken van energiebronnen op het werk.
  • Leidinggevenden en medewerkers kunnen ook coaching on the job krijgen.

Agressie en ongewenste omgangsvormen

Ook voor andere risicofactoren, zoals agressie en pesten op de werkvloer of ongewenste omgangsvormen, biedt Zorg van de Zaak een vergelijkbare aanpak. Hierbij adviseren we een aanpak op maat bestaande uit onder andere een onderzoek, workshops, trainingen of het opstellen van protocollen. Zoals een training voor vertrouwenspersonen bij ongewenste omgangsvormen. Zet onze adviseurs in bij het opstellen van een protocol ongewenste omgangsvormen en agressieprotocollen.

De kracht van werknemers

Werknemers die in hun kracht zijn, benutten hun capaciteiten maximaal. Zij ervaren meer werkplezier, zijn minder vaak ziek en hebben een grotere flexibiliteit en productiviteit. Hierdoor zijn interventies op basis van behandelen (curatie) en voorkomen (preventie) minder nodig.

Een positieve werksituatie werkt beter

Werknemers die door bepaalde werkomstandigheden (risicofactoren) minder energie en plezier in hun werk krijgen, kunnen uitvallen met psychische klachten. Ook de productiviteit kan hieronder lijden. Het is daarom in het belang van zowel werknemers als werkgevers om deze risicofactoren goed te beheersen. En de energiebronnen voor werknemers te versterken door:

  • Het creëren van een positieve werksituatie waarin werknemers zelf kunnen zorgen voor een goede balans tussen stress en energie.
  • Mogelijkheden te bieden om het werk naar eigen inzicht uit te voeren en in te delen.
  • Waardering en sociale steun van collega’s en van de directe leidinggevende.
  • Duidelijkheid over wat er van je verwacht wordt.
  • Participatie in de besluitvorming.
  • Het versterken van persoonlijke hulpbronnen zoals mentale veerkracht.

Door deze energiebronnen te benutten werkt u aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Minder werkplezier, meer verzuim

De psychosociale arbeidsbelasting heeft invloed op zowel de verzuimbehoefte als het werkplezier. Een voorbeeld: Een administratief medewerkster heeft al een paar keer een aanvaring gehad met een directe collega. Kleine dingetjes, zoals dat ze geld had geleend aan deze collega en het vervolgens nooit heeft teruggekregen. Ook na meerdere verzoeken. Wrijvingen die ervoor zorgde dat de administratieve kracht commentaar krijgt op alles wat ze doet. Ze heeft het gevoel dat er achter haar rug over haar geroddeld wordt. Bepaalde collega’s vermijdt ze daarom. Ze gaat soms met een steen in haar maag aan het werk. Vandaar dat ze zich ook al een paar keer heeft ziek gemeld. Zal het daarbij blijven?

Direct een prijsopgave?'Psychosociale arbeidsbelasting'

Vraag offerte aan