Loading...

Consultancy en advies

Sturen werkgevers op duurzame inzetbaarheid van hun werknemers? Als werknemers gemotiveerd en gezond zijn, functioneren zij het best en verzuimen zij het minst. Investeren in de inzetbaarheid en gezondheid van werknemers loont. De arbeids- en organisatiedeskundigen van Zorg van de Zaak zijn hierin gespecialiseerd. Zorg van de Zaak Experts laat medewerkers en organisaties beter presteren. Meer hierover vind u op experts.zorgvandezaak.nl

Bel direct met een adviseur

030 - 2123890

Vakkundig advies?

Stel uw vraag
— Werknemers blijven zich ontwikkelen.

Een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en verzuimpreventie leidt tot stimulerende werkomstandigheden.

Beleid voor duurzame inzetbaarheid?

Een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en verzuimpreventie leidt tot stimulerende werkomstandigheden. Hierbinnen blijven werknemers zich ontwikkelen. Daarnaast draagt een bedrijfscultuur waarin dialoog tussen werkgever en werknemer mogelijk is bij om een dreigende onbalans in de inzetbaarheid van werknemers te ontdekken. Voor leidinggevenden is een belangrijke rol weggelegd door te letten op patronen in verzuimmeldingen. Verder moeten zij weten welke persoonlijke factoren in het functioneren en in de omgeving (werk en privé) bij werknemers een rol spelen die tot verminderde inzetbaarheid zouden kunnen leiden.

Werknemers zijn vooral zelf aan zet om de regie over hun eigen inzetbaarheid te houden. Dat kan door versterking van (kennis over) gezondheid en vitaliteit, verbeteren van vakkennis en competenties en vergroting van hun mobiliteit en flexibiliteit. In open gesprekken bespreken leidinggevenden en werknemers het onderwerp duurzame inzetbaarheid en maken vervolgens afspraken wat werknemer en werkgever gaan doen om de inzetbaarheid van de werknemer te borgen. De werkgever stimuleert hierbij de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer.

Advies duurzame inzetbaarheid door onze deskundigen

De arbeids- en organisatiedeskundigen van Zorg van de Zaak zijn gespecialiseerd in het gezond en gemotiveerd inzetbaar houden van werknemers. Zij kunnen helpen bij het onderzoeken en formuleren van een effectief beleid voor duurzame inzetbaarheid. Ook adviseren zij over beleid over specifieke onderwerpen, zoals verdovende middelen, stressmanagement, agressie, geweld en (seksuele) intimidatie.Veranderingsprocessen die het gevolg zijn van nieuw beleid, kunnen zij ook begeleiden.

Onderzoeksmethoden

Het is de filosofie en overtuiging van onze arbeids- en organisatie adviseurs dat mensen graag competent willen zijn en onderdeel uit willen maken van een organisatie waar ze van betekenis en waarde zijn. Medewerkers willen zich verbonden voelen met het verhaal van de organisatie en hun collega’s. Ze willen beschikken over de mogelijkheden om zoveel mogelijk zelf hun werk in te vullen en vorm te geven. Onze arbeids- en organisatie adviseurs richten zich bij voorkeur op het versterken van datgene wat in het bijzonder werkt voor een organisatie en haar medewerkers. Kleine concrete stappen, grote verandering is hun terugkerende adagio.

Om een deskundig advies uit te brengen kijken de arbeids- en organisatiedeskundigen van Zorg van de Zaak eerst naar de omstandigheden van het specifieke probleem: de diagnose. De diagnose wordt gesteld aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden die zij probleemafhankelijk inzetten.

Training, coaching en mediation

Na het advies over hoe de werkgever de duurzame inzetbaarheid, gezondheidmanagement en verzuimpreventie kan verbeteren, kunnen de arbeids- en organisatiedeskundigen van Zorg van de Zaak bij de uitvoering ondersteunen. Dit kan met training, coaching, conflictbemiddeling en voorlichting.

  • Training: Zorg van de Zaak heeft een groot aanbod aan opleidingen en trainingen voor werknemers, leidinggevenden en HR-professionals op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De trainingen bieden bijvoorbeeld werknemers handvatten om mentaal veerkrachtig te blijven en de leiding regie op inzetbaarheid.
  • Coaching: zowel leidinggevenden als werknemers kunnen coaching van deskundigen van Zorg van de Zaak krijgen over hun werkgerelateerde vraagstukken. Dat kan ook in de vorm van supervisie of intervisie voor groepen, afhankelijk van het vraagstuk.
  • Voorlichting: onze deskundigen geven voorlichting op het gebied van wetgeving (Arbo-wet en andere sociale wetgeving), psychosociale arbeidsbelasting, beeldschermwerk en ergonomie, arbeidshygiëne, veiligheid en personeelsmanagement.

Vakkundig advies?'Consultancy en advies'

Stel uw vraag