Loading...

Gezonde voeding

De afgelopen dertig jaar is het aantal mensen in Nederland met overgewicht gestegen. Zo lijdt 50,9 procent van de volwassenen aan overgewicht. Na roken is overgewicht nu de belangrijkste oorzaak voor sterfte en ziekte geworden. Zorg van de Zaak is gespecialiseerd in leefstijltrajecten die duurzame gedragsverandering bewerkstelligen.

Bel direct met een adviseur

088-277 88 29

Vakkundig advies?

Stel uw vraag

Een werkgever kan programma’s aanbieden die een gezonde leefstijl bevorderen.

Gevolgen van overgewicht

De effecten van overgewicht zijn inmiddels niet meer te ontkennen. De aandoening vormt een risicofactor voor een verminderde gezondheid en diverse chronische ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en chronische nierschade. Consequenties die niet alleen merkbaar zijn in de privésfeer, maar die ook de werkprestaties negatief kunnen beïnvloeden. Zo verzuimen werknemers met overgewicht bijna twee keer zoveel als werknemers met een normaal gewicht, vertonen zij een verminderde productiviteit, en raken zij eerder arbeidsongeschikt door hart- en vaatziekten en rugklachten. Wat kunnen werkgevers hieraan doen?

Verantwoordelijkheid werkgever

Een belangrijke eerste stap om dit ernstige probleem aan te pakken is om als werkgever te erkennen dat de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl niet alleen bij een werknemer zelf ligt. Vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap kan de werkgever juist verandering faciliteren door bijvoorbeeld programma’s aan te bieden die een gezonde leefstijl bevorderen. Een tweede stap is om in te zien dat de te realiseren verandering uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe gewoonte, waardoor terugval wordt voorkomen.

Duurzame gedragsverandering

Zorg van de Zaak is gespecialiseerd in leefstijltrajecten die duurzame gedragsverandering bewerkstelligen. Deze leefstijltrajecten zijn zodanig ontwikkeld dat een werkgever dit zijn werknemers kan aanbieden. Zorg van de Zaak biedt een mix van bewezen methodieken om de deelnemers maximaal te ondersteunen in de verschillende fases van gedragsverandering. Deze fases zijn: bewustwording, het zetten van de eerste stap naar nieuw gedrag, het volhouden van het nieuwe gedrag en uiteindelijk het duurzaam maken van het gedrag. Onze deskundigen houden hierbij rekening met de individuele verschillen per persoon en maken gebruik van hun specialistische kennis over overgewicht.

Aanpak Zorg van de Zaak

Voor werknemers die overgewicht hebben (BMI hoger dan 30), maar bij wie geen sprake is van een psychische eetstoornis, kan een werkgever het groepsgewijs begeleidingsprogramma Verleiding & Gewoontes van Zorg van de Zaak aanbieden. Het is geschikt voor werknemers die vaak al tal van afvalpogingen ondernomen hebben, maar steeds weer vervallen in oude gedragspatronen met het bekende jojo-effect tot gevolg. Tijdens de leergang Verleiding & Gewoontes worden de deelnemers begeleid in het duurzaam veranderen van hun eetpatroon. Het resultaat is dat werknemers gezonder gaan eten en daardoor een gezonder BMI krijgen. De werkgever verkleint met deze aanpak de kans op verzuim en uitval door aan overgewicht gerelateerde ziektes en aandoeningen.

Vakkundig advies?'Gezonde voeding'

Stel uw vraag