Loading...

Fysieke arbeidsbelasting

Ruim een derde van de werknemers komt in aanraking met een vorm van fysieke arbeidsbelasting. Het verzuim van werknemers met een hoge fysieke belasting is twee keer zo hoog als dat van werknemers met een lage fysieke belasting. Deskundigen van Zorg van de Zaak helpen werkgevers om de fysieke belasting van hun werknemers in kaart te brengen en oplossingen aan te reiken.

Bel direct met een adviseur

030 2123890

Vakkundig advies?

Stel uw vraag

Door fysieke arbeidsbelasting kunnen klachten ontstaan, waardoor de productiviteit van een werknemer daalt.

Productiviteit in gevaar

Werknemers die veel achter een bureau werken, kunnen klachten krijgen aan rug, nek, schouders of armen. Maar ook door continu tillen, trekken, staan of lopen kunnen klachten ontstaan. Deze klachten zorgen ervoor dat de werknemer minder goed kan functioneren, waardoor de productiviteit daalt. Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat hun werknemers zo goed en efficiënt mogelijk hun werk kunnen doen.

Analyse fysieke arbeidsbelasting

Ergonomen van Zorg van de Zaak kunnen werkgevers helpen de fysieke belasting van hun werknemers in kaart te brengen en hen oplossingen aanreiken om de belasting te verminderen. Zij kijken naar de ergonomische omstandigheden, de werktechniek en de aard en ernst van lichamelijke klachten van de werknemer. Uiteraard toetsen zij de fysieke arbeidsbelasting aan de geldende normen. Aan de hand van deze analyse adviseren en ondersteunen de ergonomen van Zorg van de Zaak over de mogelijk te nemen maatregelen. Hierbij spelen werknemers vaak een belangrijke rol. Dit vergroot de kans op succes en vergroot tevens het draagvlak van de gekozen oplossingen.

Werkplekonderzoek

Als het gaat om veelvuldig tillen, duwen, trekken, staan of lopen, vindt de analyse van fysieke arbeidsbelasting plaats in de vorm van een werkplekonderzoek. Dit onderzoek voorkomt dat klachten, door belastende fysieke handelingen, de inzetbaarheid van de werknemers vermindert. Hierin worden alle relevante factoren onderzocht, zoals de werkorganisatie, de manier van werken, hulpmiddelen en de individuele fysieke belasting. Het werkplekonderzoek geeft inzicht in de oorzaken die leiden tot de klachten van de werknemer. Op basis van dit inzicht kan de werkgever gepaste maatregelen nemen.

Observatie

Tijdens het werkplekonderzoek observeren de ergonomen van Zorg van de Zaak de werknemer om zijn fysieke belastbaarheid (conditie, spierkracht en coördinatie) te kunnen inschatten. Met deze gegevens kan Zorg van de Zaak de oorzaken van de klachten vaststellen. Op basis van deze oorzaken geeft Zorg van de Zaak de werkgever advies over passende (preventieve) maatregelen, zodat de werknemer weer zonder klachten kan werken.

Effecten analyse fysieke arbeidsbelasting

Met een werkplekonderzoek krijgt de werkgever inzicht in de fysieke belastbaarheid van zijn werknemers en de aanwezige risicofactoren. De werknemer krijgt advies over hoe klachten als gevolg van fysieke arbeidsbelasting te voorkomen of te bestrijden. Hierdoor zal het verzuimpercentage eenvoudig en direct omlaag gaan, waardoor verzuimkosten dalen.

Vakkundig advies?'Fysieke arbeidsbelasting'

Stel uw vraag