Loading...

Rollen in verzuim

Als u te maken krijgt met ziekteverzuim of inzetbaarheidsvraagstukken binnen uw organisatie, kunt u een beroep doen op verschillende professionals van Zorg van de Zaak. Samen met werknemer en werkgever streven wij ernaar om mensen gezond en inzetbaar te houden. We lichten graag toe wat onze professionals doen en wat ze voor u kunnen betekenen.

Bekijk deze animatie over de rollen van de verschillende professionals bij verzuim


De praktijkondersteuner bedrijfsarts

De praktijkondersteuner bedrijfsarts voert deeltaken uit namens en in opdracht van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk voor de advisering en begeleiding. De praktijkondersteuner bedrijfsarts werkt intensief samen met de bedrijfsarts. Deeltaken van de bedrijfsarts die de praktijkondersteuner bedrijfsarts kan uitvoeren zijn:

  • verzuimbegeleiding
  • preventief spreekuur
  • werkplekbezoek of overleg
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO of PMO)

Meer over de praktijkondersteuner bedrijfsarts

 

De inzetbaarheidscoach

Goed contact tussen de medewerker en leidinggevende is belangrijk om arbeidsverzuim te voorkomen en te beperken. Niet alleen na een ziekmelding maar ook om uw medewerkers inzetbaar te houden. De inzetbaarheidscoach kan de leidinggevende praktische ondersteuning bieden bij verzuimbegeleiding. Daarnaast zorgt de inzetbaarheidscoach ervoor dat de werkgever goed geïnformeerd is en zo de regie kan houden in het verzuimproces. Verder helpt de inzetbaarheidscoach ook bij het vertalen van de adviezen van de bedrijfsarts en begeleidt de coach bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk.

Meer over de inzetbaarheidscoach

 

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Iedere werknemer in Nederland moet wettelijke toegang hebben tot een bedrijfsarts.

De bedrijfsartsen van Zorg van de Zaak combineren hun medische kennis met inzicht in bedrijfsprocessen. Bij gezondheidsproblemen kunnen zij zowel de werkgever als de werknemer adviseren. Daarbij heeft de bedrijfsarts een onafhankelijke rol en vertegenwoordigt hij geen belangen van een van beide partijen. Wel is zijn insteek de werknemer te stimuleren om te blijven werken en te zorgen voor duurzame inzetbaarheid.

Meer informatie over de bedrijfsarts

 

Taakdelegatie

Een bedrijfsarts heeft een uitgebreid pakket aan taken. Regelmatig nemen andere (para)medisch professionals, zoals artsen, artsen in opleiding tot bedrijfsarts en Praktijkondersteuners bedrijfsarts, taken over. Dit heet taakdelegatie. Er gelden strikte voorwaarden en de bedrijfsarts blijft altijd de eindverantwoordelijke. Lees meer over alles rondom taakdelegatie in ons leaflet. Branchevereniging OVAL heeft ook twee folders uitgebracht waarin wordt uitgelegd wat taakdelegatie is en wat het in de praktijk betekent. Er is een folder voor werkgevers en een voor werknemers.