Loading...

Q&A Breinvriendelijk werken

Q: Waarom lanceert Zorg van de Zaak de campagne Breinvriendelijk werken?
A: Om meer aandacht te vragen voor het brein op de werkvloer is de landelijke campagne “Breinvriendelijk werken”  van start gegaan. Signalen zoals futloosheid, aanhoudende hoofdpijn, concentratieproblemen of oververmoeidheid worden niet op tijd herkend. Zorg van de Zaak wil met de campagne meer aandacht voor en kennis over het brein. Wij vinden dit belangrijk omdat we allemaal breinwerkers zijn geworden en iedere dag steeds meer informatie te verwerken krijgen.

Q: Voor wie is de campagne bedoeld?
A: De campagne richt zich op werkend Nederland, omdat hardwerkende Nederlanders het verleerd zijn om het brein te laten rusten. Als de boog altijd gespannen staat, loopt BV Nederland het risico op stressgerelateerde en psychische klachten.

Q: Wat is Breinvriendelijk werken?
A: Ons brein is niet gemaakt om altijd ‘aan te staan’. Volle agenda’s, continue online bereikbaarheid en multitasking, zijn funest voor de gezondheid, productiviteit en creativiteit van BV Nederland. Breinvriendelijk werken is dat de werknemer zijn dag en werkomgeving kan inrichten en instellen op basis van welke vorm van mentale inspanning (versnelling) deze persoon moet plegen. Hierbij zijn drie versnellingsvormen van mentale inspanning te onderscheiden:

  1. Laag – breinherstelmodus (ontfocussen, niet taakgericht – dagdromen, uit het raam staren etc)
  2. Middel – switchmodus (veel, niet al te complexe taken door elkaar doen)
  3. Hoog – diepe focus (verdieping, concentratie op een complexe taak, denkwerk)

Q: Is Breinvriendelijk werken echt nodig?
A: Ja. Uit onderzoek* van Zorg van de Zaak blijkt dat meer dan de helft van werkend Nederland (53%) meerdere keren per maand lusteloos thuis komt van een dag werken. 19% van werkend Nederland ervaart dit zelfs meerdere keren per week. Bijna twee derde (63%) van werkend Nederland heeft meerdere keren per maand grote moeite om zich te concentreren op het werk, waarvan iets meer dan een kwart (26%) dit meerdere keren per week ervaart. 42% ervaart meerdere malen per maand minder werkplezier, omdat er geen mogelijkheden zijn om Breinvriendelijk te werken. Een derde van de werkgevers krijgt een onvoldoende op het gebied van Breinvriendelijk werken.

Q: Waarom is Breinvriendelijk werken nodig?
A: Als de boog altijd gespannen staat, liggen psychische- en stressgerelateerde klachten op de loer. De mogelijkheid om steeds verbonden en bereikbaar te zijn, altijd en overal, heeft niet alleen ons leven veranderd. Het leidt ook tot volledige nieuwe gewoonten en gedragingen op werk- en privégebied. Organisaties moeten daarom mogelijkheden bieden om gedragsregels op te stellen die ertoe leiden dat het brein zich kan ontfocussen. Maar ook werknemers moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen en hun eigen gedrag in zowel de werk als privésfeer aanpassen. Beiden hebben hierin een verantwoordelijkheid.

Q: Waar zorgt Breinvriendelijk werken voor?
A: Breinvriendelijk werken geeft je de controle over het belangrijkste orgaan van je lichaam weer terug. Je krijgt weer overzicht, het haalt de chaos uit je hoofd, je wordt stressbestendiger en je brein wordt flexibeler, creatiever en vitaler. Je leert werken volgens het ritme van je brein en krijgt zodoende weer balans in je leven.

Q: Werken jullie bij Zorg van de Zaak Breinvriendelijk?
A: De kennis die we nu hebben van de werking van onze hersenen wordt gebruikt om de werkprocessen zo in te richten dat het zo optimaal mogelijk aansluit bij de werking van het brein. Door bij Zorg van de Zaak hiermee aan de slag te gaan, doen wij inzichten op die wij kunnen vertalen naar oplossingen voor onze klanten. Die oplossingen liggen zowel op gedragsmatig vlak als op de fysieke inrichting.

Q: Is Zorg van de Zaak een Breinvriendelijke organisatie?
A:  Nog niet. Maar we hopen nu met de campagne een beweging in te zetten die ertoe leidt dat we over 3 jaar wel een breinvriendelijke organisatie zijn. Daarom gaan we gezamenlijk binnen Zorg van de Zaak aan de slag, door onder andere het maken van gedragsafspraken, het geven van trainingen zoals ‘Van timemanagement naar focusmanagement’, een quickscan onder eigen medewerkers en brainstorms tussen onze werkgroep en relevante stafmanagers.

Q: Wat is het gevolg van breinonvriendelijk werken?
A: Concentratieproblemen, futloosheid, aanhoudende hoofdpijn en oververmoeidheid kunnen tijdelijk voorkomen, maar ook van blijvende aard zijn. Als de boog altijd gespannen staat, liggen stressgerelateerde en psychische klachten op de loer. In het kader van een leven lang werken met plezier is ons brein momenteel onze belangrijkste ‘kapitaal’. Daarom is  het van belang om af en toe te resetten en soms op de uitknop te drukken.

Q: Wat is de oorzaak van breinonvriendelijk werken?
A: Er zijn zowel privé als op de werkvloer verschillende oorzaken te vinden, zoals het regelmatig gestoord worden (door collega’s), mobiele telefoons, inkomende mails en het uitvoeren van meerdere taken tegelijk. Dit zorgt ervoor dan het brein constant wordt overprikkeld en niet de tijd krijgt om te herstellen. Ook niet in privétijd. Het brein slaat informatie minder goed op en denkwerk en creativiteit smoren. Het is belangrijk om de oorzaak aan te pakken, zodat werkend Nederland het brein ontziet en zich kwalitatief beter kan focussen. Om die reden willen wij Breinvriendelijk werken onder de aandacht brengen.

Q: Hoe creëer je een Breinvriendelijke werkomgeving?
A: Het onderzoek laat zien dat werkend Nederland behoefte heeft aan speciale kamers waar je rustig kunt werken (22%) en de mogelijkheid tot thuiswerken wil hebben (24%). Ruim één op de vijf (21%) heeft behoefte aan gedragsregels om elkaar niet te storen op het werk. Organisaties moeten daarom deze mogelijkheden bieden en gedragsregels opstellen die ertoe leiden dat het brein zich kan ontfocussen en ontspannen. De leidinggevende moet daarbij het juiste voorbeeld geven zodat er bewustwording ontstaat en overbelasting van het brein kan worden voorkomen.