Loading...
Wij ondersteunen

Wij ondersteunen bij preventie
Inzicht in risico's

Inzicht in de risico’s die werknemers lopen is waardevol. Zo kan een werkgever actie ondernemen om risico’s te beperken en verzuim te voorkomen. Zorg van de Zaak biedt verschillende diensten aan om de risico’s in kaart te brengen en te beperken. Ook staan onze deskundigen klaar om werkgevers te voorzien van advies.

Neem contact met ons op
Arbeidsrisico's

RI&E

Sinds 1994 is de werkgever vanuit de Arbowet verplicht om regelmatig een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren: een onderzoek of het werk gevaar kan opleveren of gezondheidsschade kan veroorzaken. Meer informatie over RI&E

Keuringen

Om werkzaamheden in bepaalde branches te mogen verrichten, worden werknemers medisch gekeurd. Voor bepaalde beroepen is zo’n keuring verplicht. Meer informatie over keuringen

PAGO

Een werkgever is verplicht om werknemers periodiek een onderzoek aan te bieden: het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Daarmee worden de gezondheidsrisico’s van het werk in kaart gebracht. Meer informatie over PAGO

PSA

Met een onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (PSA) wordt gekeken naar de werkomstandigheden en de bijbehorende risico's op psychische klachten. En naar de oorzaken, als bijvoorbeeld blijkt dat de werkdruk in een team hoog is. Meer informatie over PSA

Beroepsvaccinaties

Bij sommige beroepen bestaat er risico om een infectieziekte op te lopen. Werkgevers zijn verplicht werknemers tegen deze risico’s te beschermen. Voor de meeste risico’s is een vaccin beschikbaar en zijn er voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook kunt u soms gebruik maken van beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje. Meer informatie over beroepsvaccinaties

Gezondheidsrisico's

Preventief spreekuur

Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer om ziek zijn zo veel mogelijk te voorkomen. Het preventief spreekuur is daarbij een belangrijk instrument. Meer informatie over preventief spreekuur

Preventief medisch onderzoek

Een werkgever kan de gezondheid van zijn werknemers in kaart brengen door een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) te laten uitvoeren. Hiermee krijgt de werkgever een goed beeld van leefstijl van werknemers, het werkvermogen en arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico’s. Meer informatie over preventief medisch onderzoek

Consultancy en advies

Een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gezondheid en verzuimpreventie leidt tot stimulerende werkomstandigheden. Aan een effectief beleid gaat een gedegen onderzoek vooraf. Meer informatie over consultancy en advies

Leren en ontwikkelen

Zorg van de Zaak Academy

Zorg van de Zaak Academy is dé plek in Zorg van de Zaak Netwerk waar leren en ontwikkelen centraal staan. Door het delen van kennis en expertise, zowel intern als extern, bouwen we aan een sterker netwerk waarin werkgevers en werknemers zelf regie kunnen nemen en behouden. De Academy verzorgt trainingen en workshops voor werknemers, leidinggevenden en HR professionals op onder andere het gebied van duurzame inzetbaarheid. Meer informatie via Zorg van de Zaak Academy