Terugkeren na langdurige ziekte wordt makkelijker met PGAP

Medewerkers die langere tijd afwezig zijn en het niet lukt om terug te komen kunnen baat hebben bij het coachingstraject PGAP. Nadat de aanpak in meerdere landen succesvol is gebleken, starten het Amsterdam UMC en Zorg van de Zaak nu een pilot in Nederland. Karin de Noord is een van de vijf POB’ers die getraind is in deze nieuwe aanpak.

1.    Wat is PGAP?
“Het staat voor Progressive Goal Attainment Program en het is een coachingstraject dat je kunt inzetten als medewerkers moeite hebben met hun terugkeer in het dagelijks leven en op de werkvloer nadat ze langdurig ziek zijn geweest. Soms ervaren medewerkers enorme drempels in dat proces. Ze hebben bijvoorbeeld de overtuiging dat het hen niet gaat lukken om weer te gaan werken. Of ze hebben de overtuiging dat hun iets is aangedaan. Met wekelijkse coaching begeleiden we deze medewerkers om ze over die drempel heen te helpen.”

2.    Hoe ziet zo’n traject eruit?
“Het bestaat uit vier tot maximaal tien wekelijkse gesprekken. Eerst bespreken we wat de medewerker zelf wil bereiken. Voor de een is dat vijf minuten met de hond wandelen, voor de ander een uur per dag werken. Daar werken we in kleine stapjes naartoe, door voor de hele week per dag en per uur een agenda te maken. Dan is er houvast. Een week later bekijken we wat er goed is gegaan, wat energie opleverde en wat niet. En als het niet goed is gegaan, kijken we hoe dat komt. Door na een week te zien wat er wél gelukt is, proberen we negatieve gedachten om te zetten in positieve energie.”

3.    Wat is het verschil tussen PGAP en de huidige aanpak?
“Als je langdurig ziek bent en je hebt negatieve gedachten over weer deelnemen aan het dagelijks leven, dan krijg je meestal het advies om rust te nemen. Maar hoe langer je lichaam in rust is, hoe lastiger het is om te herstellen. Gedachtes als ‘ik kan het niet’ veranderen daar ook niet van. De stap om je leven weer op te pakken wordt dan ook steeds moeilijker. Omdat PGAP zorgt voor structuur en de medewerker opschrijft wat wel lukt, heeft dat al na een week een positief effect, hoe klein het ook is. De ervaring in andere landen is dat mensen gemiddeld na vijf sessies een positievere blik hebben en ze daadwerkelijk sneller terugkeren naar het werk, waar ze samen met hun leidinggevende het re-integratieproces verder kunnen inzetten.”