Benut je data voor een vitale werkomgeving

Een topwerkgever bouwt samen met medewerkers aan een positieve werkomgeving en werkcultuur, waarin mensen veilig en met plezier samenwerken. Maar waar begin je? Of welke stappen kan je nog maken? Begin het jaar goed en breng je organisatie in kaart voor een data-gedreven aanpak.

Uit onderzoek blijkt dat het creëren van een vitale omgeving waarin medewerkers zich thuis voelen, de bedrijfsresultaten verhoogt. Een onderzoek uit 2020, uitgevoerd door BetterUp Inc, laat zien dat een hoge verbondenheid tussen medewerkers en leidinggevende leidt tot een toename van 56% in werkprestaties, een afname van het personeelsverloop met 50% en een vermindering van het aantal ziektedagen met 75%. Genoeg redenen om aan de slag te gaan en van jouw organisatie een vitale werkomgeving te maken.

Zo breng je vitaliteit in kaart

Een belangrijk onderdeel is het in kaart brengen van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in een organisatie. Dat kan met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daaruit ontstaat een plan van aanpak met maatregelen die nodig zijn om de risico’s tegen te gaan. Analyseer ook prestatiestatistieken zoals verloopcijfers, ziekteverzuim en productiviteit. Als er bijvoorbeeld een hoog verloop is, kan dit wijzen op ontevredenheid of problemen op de werkvloer. Maak een verdiepingsslag door ook de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), ofwel de risico’s op het gebied van mentale gezondheid en werkdruk, in kaart te brengen.

Ook het uitvoeren van tevredenheidsenquêtes onder medewerkers geeft je inzicht in hoe de medewerkers in de organisatie staan. Dit helpt om sterke punten en verbeterpunten te identificeren, evenals mogelijke bronnen van ontevredenheid. Deze metingen tonen aan waar er ruimte is voor verbetering en kunnen als basis dienen voor het ontwikkelen van gerichte interventies op leeftijds-, functie-, team- en organisatieniveau.

Maak een meerjarenprogramma

Alles in kaart gebracht? Ontwikkel dan een meerjarenprogramma met verschillende passende interventies om stapsgewijs de gewenste verbeteringen door te voeren. Natuurlijk moet je dan wel eerst samen bepalen wat de ambities zijn en welke doelen daarbij horen. Implementeer vervolgens concrete acties en initiatieven die in lijn zijn met de ambitie en zorg ervoor dat deze consistent worden gevolgd en ondersteund. Vergeet ook niet wettelijke verplichtingen in je meerjarenplan op te nemen, zoals een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Door te focussen op de meest impactvolle verbeteringen en deze doelgericht aan te pakken, zul je stapsgewijs en meetbaar vooruitgang boeken bij het creëren van een positieve werkomgeving en -cultuur. Raadpleeg medewerkers, managers en andere belanghebbenden om inzicht te verkrijgen in welke gebieden zij als prioriteit beschouwen en waar zij de grootste behoeften zien. Dit creëert betrokkenheid en zorgt ervoor dat de prioriteiten overeenkomen met de behoeften van de mensen binnen de organisatie.

Communiceer de prioriteiten en het verbeterplan naar alle medewerkers, om zo bewustwording over het belang ervan te creëren. Leg uit waarom deze gebieden zijn gekozen en hoe ze bijdragen aan een positieve werkomgeving en -cultuur. Moedig medewerkers aan om actief deel te nemen aan de initiatieven.

Kies, prioriteer en agendeer

Tot slot, realiseer je dat de weg naar je stip op de horizon flexibel is. Doe niet alles in een keer. Kies, prioriteer en agendeer de meest impactvolle verbeteringen, thema’s en activiteiten. Zet heel gericht interventies in, op basis van de behoeften en voorkeuren van medewerkers (of medewerkersgroepen) in de specifieke werkcontext. Versterk wat al goed gaat. Spreek waardering uit. Daarvan wordt iedereen blij en gaat iedereen sterker aan het werk.