Loading...
Wij activeren

Wij stimuleren inzetbaarheid
Coaching en begeleiding

Een inzetbaarheidscoach leidt verzuim- en re-integratietrajecten in goede banen als coach van de werkgever. De inzetbaarheidscoach begeleidt de werkgever als het gaat om een effectieve aanpak van uitval en inzetbaarheid van medewerkers. Hij zorgt ervoor dat de werkgever goed geïnformeerd is, de regie kan houden en dat medewerkers en leidinggevenden goed met elkaar communiceren en samenwerken.

Wat doet de inzetbaarheidscoach?
Fysiek

Veilig werken

Elk beroep brengt bepaalde risico’s voor de gezondheid met zich mee. Om belastende factoren op het werk te identificeren, kan Zorg van de Zaak een werkplekonderzoek uitvoeren. Meer informatie over veilig werken

Kantoorergonomie

Voor een bedrijf loont het de moeite om te kijken naar klachten van werknemers over de fysieke werkomstandigheden. De experts (ergonomen) van Zorg van de Zaak doen uitgebreid onderzoek naar werkomstandigheden. Meer informatie over kantoorergonomie

Fysieke arbeidsbelasting

Ergonomen van Zorg van de Zaak kunnen werkgevers helpen de fysieke belasting van hun werknemers in kaart te brengen en hen oplossingen aan te reiken om de belasting te verminderen. Meer informatie over fysieke arbeidsbelasting

Psychisch

Werkdruk, werkstress

Werkstress is een belangrijke oorzaak van verzuim en uitval. Daarom zijn er trainingen voor leidinggevenden en werknemers om goed met werkstress om te gaan. Meer informatie over werkdruk, werkstress

Overspannenheid, burn-out

Een werknemer met een burn-out heeft roofbouw gepleegd. De accu is leeg. Om werkstress te managen, is de stijl van leidinggeven van cruciaal belang. Meer informatie over overspannenheid, burn-out

Leefstijl

Gezonde voeding

Een werkgever kan het begeleidingsprogramma Verleiding & Gewoontes van Zorg van de Zaak aanbieden. Voor werknemers die al afvalpogingen ondernomen hebben, maar steeds weer terugvallen in oude gewoonten. Meer informatie over gezonde voeding

Eetstoornis

Mensen met een eetstoornis zijn extreem veel bezig met eten en hun gewicht. CO-EUR, een onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk, is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen met een eetstoornis. Meer informatie over eetstoornis

Roken

Ervaren bedrijfsartsen van Zorg van de Zaak kunnen werknemers succesvol begeleiden bij het stoppen met roken. Het slagingspercentage is maar liefst 50 procent. Meer informatie over stoppen met roken

Verslaving

Als werknemers verslaafd zijn dan heeft dat ook consequenties voor het uitvoeren van de werkzaamheden op hun werk. Met een professionele begeleiding kan elke vorm van verslaving duurzaam onder controle gebracht worden. Meer informatie over werknemers en verslaving

Balans

Werk en privé

Emoties, kennis en gedrag opgedaan in de privésfeer zijn van invloed op het werk (en andersom). Inzicht om weloverwogen keuzes te maken, is daarom belangrijk. Zodat werk en privé (weer) in balans zijn en blijven. Meer informatie over balans werk en privé

Mantelzorg

Een mantelzorger heeft in feite twee banen. Soms heeft hij of zij hulp nodig van een werkgever om inzetbaar te zijn en te blijven. Meer informatie over mantelzorg

Schulden

Werknemers met schuldproblemen zijn vaak minder geconcentreerd en minder alert. Met budgetcoaching en schuldhulpverlening krijgen zij grip op hun financiële situatie. Meer informatie over schulden

Sociale veiligheid, trauma en conflict

Agressieve klanten

Agressie van klanten heeft invloed op de mentale weerbaarheid van werknemers. Door preventieve maatregelen kan een werkgever zijn werknemers beter leren omgaan met de verschillende vormen van agressie. Want wat te doen als een klant boos wordt? Meer informatie over gevolgen van agressie

Ongewenst gedrag

Pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of agressie door collega’s of klanten, kunnen allemaal nadelige gevolgen hebben. Een vertrouwenspersoon met expertise kan dan adviseren en ondersteunen. Meer informatie over gevolgen van ongewenst gedrag

Arbeidsconflict

Kiest een werknemer ervoor om zich ziek te melden bij een conflict, dan zal de bedrijfsarts adviseren om met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek onder begeleiding van een mediator kan erger voorkomen. Ook voordat er sprake is van een ziekmelding. Meer informatie over arbeidsconflict

Trauma

Bij een ingrijpende gebeurtenis is het zaak om oog te hebben voor de mogelijke impact op de werknemer. Hoe eerder de werknemer in zo'n geval wordt opgevangen, hoe beter. Meer informatie over trauma

Verandering en mobiliteit

Verandering en reorganisatie

Bij een reorganisatie kan blijken dat er voor een collega binnen het bedrijf geen passend werk meer is. Een loopbaantraject of outplacement, onder begeleiding van een loopbaanadviseur, kan voor dit probleem een mooie oplossing zijn. Meer informatie over verandering en reorganisatie

Re-integratie

Een werknemer kan door verschillende redenen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Samen met leidinggevende en werknemer onderzoekt een arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden. Een loopbaanadviseur kan helpen om nieuw passend werk te vinden. Meer informatie over re-integratie

Loopbaan

Een actief HR-beleid is niet alleen gunstig voor werknemers, maar ook voor het bedrijf. De loopbaanadviseurs zijn experts in het vormgeven en ontwikkelen van loopbaanvraagstukken. De loopbaanadviseurs adviseren, trainen en coachen en laten werkgevers en werknemers hun drijfveren, belemmeringen, kwaliteiten en ambities (her)ontdekken. Meer informatie over loopbaan

Leren en ontwikkelen

Zorg van de Zaak Academy

Zorg van de Zaak Academy is dé plek in Zorg van de Zaak Netwerk waar leren en ontwikkelen centraal staan. Door het delen van kennis en expertise, zowel intern als extern, bouwen we aan een sterker netwerk waarin werkgevers en werknemers zelf regie kunnen nemen en behouden. De Academy verzorgt trainingen en workshops voor werknemers, leidinggevenden en HR professionals op onder andere het gebied van duurzame inzetbaarheid. Meer informatie over Zorg van de Zaak Academy