Verkorten van uitval door langdurige gezondheidsklachten

Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases kunnen stress met zich meebrengen. Om hier meer aandacht voor te vragen, lanceert Zorg van de Zaak Netwerk de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’. Marja Telman is re-integratiedeskundige/ergotherapeut en inhoudelijk programmaleider bij Winnock, onderdeel van Zorg van de Zaak. In onderstaand verhaal vertelt zij hoe ze bij Winnock omgaan met het thema levensloopstress.

Als iemand privé veel op z’n bord heeft, heeft dat bijna altijd invloed op het functioneren

‘Mensen worden naar ons doorverwezen als ze langer door bestaande fysieke en /of mentale klachten in hun functioneren beperkt worden. Je kunt hierbij denken aan nek-, rug-, en bekkenklachten, schouder-, arm-, pols- en handklachten, fibromyalgie, (chronische) vermoeidheid en burn-out.

Kort maar intensief traject

We starten een cognitief gedragsmatig behandeltraject met een multidisciplinair team, bestaande uit een re-integratiedeskundige, een bewegingsdeskundige, een medisch specialist en een psycholoog. Het doel van de behandeling is om iemands functioneren duurzaam te optimaliseren door geleidelijk aan de belastbaarheid te verhogen. Een traject duurt, van voorbereiding tot nazorg, zo’n vier maanden. Kort maar intensief dus, waarbij we in korte tijd veel kunnen bereiken.

Stress: geen oorzaak, wel veel invloed

Samen met de cliënt onderzoeken we wat er in diens leven allemaal speelt qua belasting. We richten ons niet op de oorzaak of behandeling van de fysieke klacht(en), maar grijpen in op andere factoren. Denk aan het verbeteren van de conditie en het leren omgaan met stress. Stress is nooit de oorzaak van een klacht, maar kan wel veel invloed hebben. Veel van onze cliënten hebben te maken met levensloopstress. Als iemand privé veel op z’n bord heeft, heeft dat bijna altijd invloed op het functioneren.

Educatie en zelfbewustzijn

Educatie en zelfbewustzijn spelen een grote rol in de behandeling. We leren mensen om te herkennen welke invloed hun gedrag heeft op de situatie waarin ze verkeren. Veel van onze cliënten vinden het bijvoorbeeld moeilijk om nee te zeggen. Anderen hebben moeite met het vragen van hulp. Of ze gaan altijd maar door, waardoor ze zichzelf voorbij lopen. Dit leidt vroeg of laat tot overbelasting. We gaan heel praktisch met ze aan de slag: hoe kun je hier in de toekomst anders mee omgaan? We oefenen ook met ademhalingstechnieken en mindfulness.

Ook rol voor partner en werkgever

Via supportgesprekken wordt ook de partner bij het traject betrokken. Evenals de werkgever, die desgewenst een aparte module kan afnemen. De terugkeer naar werk kan dan in de behandeling worden geïntegreerd samen met een werkhervattingsplan. Dit verloopt volgens dezelfde principes: welke belastende factoren spelen er bij iemand op het werk? We krijgen allemaal te maken met (levensloop)stress, het gaat erom hoe je ermee omgaat.’


Winnock begeleidt werknemers die uitvallen in korte tijd vanuit een multidisciplinaire aanpak. Zo leren mensen omgaan met lichamelijke en psychische klachten. En zonder problemen te functioneren en weer te genieten van werk en hun sociale activiteiten.