Zorg op afstand door beeldbellen

Fysieke afspraken zijn voor (bedrijfs)artsen en praktijk ondersteuner bedrijfsartsen altijd de ‘gouden standaard’ geweest. Tot we in het voorjaar vanwege corona gedwongen werden om onze spreekuren om te zetten naar digitale afspraken. Bedrijfsarts Joost Toussaint en praktijkondersteuner bedrijfsarts Tineke Hijma vertellen in het kort over de meerwaarde ten opzichte van een telefonische afspraak die zij hebben ervaren binnen Zorg van de Zaak Noordoost.

Via beeldbellen kan contact op een veilige manier en vanuit de eigen locatie plaatsvinden. Tineke Hijma, praktijkondersteuner bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak Noordoost, is enthousiast over deze vorm van contact. Ze licht toe: “Doordat we elkaar kunnen zien ontstaat er sneller een persoonlijke verbinding met de werknemer. Dit bevordert het onderling vertrouwen en zorgt voor minder miscommunicatie. Door gebruik te maken van de digitale spreekkamer behoud je het persoonlijke aspect van de verzuimbegeleiding. Beeldbellen biedt namelijk de mogelijkheid om nonverbale signalen op te vangen, zoals lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen. Ook is het mogelijk om het beeldscherm te delen.”

Onderlinge interactie met elkaar

Volgens Tineke heeft beeldbellen bovendien als voordeel dat het bijdraagt aan de kwaliteit van het spreekuur, waardoor zij tot een gericht inzetbaarheidsadvies kan komen. Dit herkent ook Joost Toussaint, bedrijfsarts bij Zorg van de Zaak Noordoost: “Ook via beeldbellen blijkt de ‘klinische blik’ goed mogelijk, zowel wat betreft het algehele welzijn van de cliënt maar ook de eerste indruk over lichamelijke klachten. Belangrijk voordeel bovendien vind ik de onderlinge interactie die je hebt met elkaar. Dit verloopt veel gemakkelijker als bij een telefonisch gesprek, omdat contact meer rechtstreeks is en de reactie van de cliënt op vragen of adviezen is direct duidelijk.”

In het afgelopen half jaar is gebleken dat het beeldbellen daarmee in veel gevallen een volwaardige vervanger kon zijn voor het face-to-face contact. En dat de bedrijfsarts en praktijk ondersteuner bedrijfsarts daarmee op verantwoorde wijze tot zijn/haar advisering kunnen komen. Tot tevredenheid van de cliënten, die deze nieuwe vorm van consulten meestal erg waarderen. Beeldbellen is eenvoudig en gebeurt op een volledig AVG-proof wijze.

Beeldbellen in de toekomst: vervanging of aanvulling?

Is beeldbellen altijd een goed alternatief? Nee, dat zou Toussaint niet aanraden. “Uiteindelijk is het ook belangrijk dat bedrijfsarts en praktijk ondersteuner bedrijfsarts en cliënt af en toe fysiek contact hebben. Een afspraak op locatie geeft nu eenmaal het meest volledige beeld van de cliënt. En soms is het bij advisering over lichamelijke klachten/beperkingen simpelweg noodzakelijk om iemand in een face-to-face afspraak te onderzoeken. Maar dat is niet altijd nodig, zeker niet als bedrijfsarts en cliënt elkaar (en de situatie) al kennen.”

“Een afwisseling tussen beeldbellen en fysieke contacten is dan naar mijn idee een goede en verantwoorde invulling. Dit alles vanzelfsprekend ook in afstemming met de cliënt, want niet iedereen vindt het prettig om via beeldbellen contact met de bedrijfsarts te hebben. De praktijk laat overigens zien, dat de technische ‘obstakels’ erg meevallen.”