Trend: werkgevers hebben behoefte aan extra coaching bij inzetbaarheid en verzuim

inzetbaarheidscoach carla

Onze verzuimcoach Carola de Laat maakt de oorzaken inzichtelijk en biedt tips voor werkgevers

Carola de Laat coacht al bijna 20 jaar werkgevers bij inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken. In haar praktijk als inzetbaarheidscoach merkt zij dat werkgevers in toenemende mate behoefte hebben aan extra coaching bij vragen over inzetbaarheid en verzuim. Aan de hand van vijf vragen geeft zij inzicht in de oorzaken en gevolgen van deze trend en biedt praktische tips voor werkgevers waar zij zelf mee aan de slag kunnen.

Wat is de aanleiding voor de toenemende behoefte bij werkgevers aan extra coaching bij inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken?

“De urgentie voor extra ondersteuning neemt toe omdat steeds meer werkgevers tijd te kort komen om personele kwesties in goede banen te leiden. Aan de andere kant staan veel werknemers tegenwoordig steeds meer onder druk in onze samenleving. Het combineren van een baan, met een druk sociaal leven met verplichtingen en de toenemende druk om te presteren op diverse vlakken, is meer dan ooit een katalysator voor mogelijk (langdurig) verzuim voor werknemers. Veel werkgevers signaleren onbewust wel verandering van gedrag bij een werknemer, maar hebben vaak het gevoel dat zij dan vanaf de zijlijn moeten toekijken tot het misgaat. Terwijl een inzetbaarheidscoach de werkgever dan al kan helpen om de werknemer binnen boord te houden.”

Wat is de grootste uitdaging die je signaleert bij werkgevers die worden geconfronteerd met inzetbaarheid- en verzuimvraagstukken?

“Vaak zijn werkgevers bezig met hun vak en hebben geen tijd om zich te verdiepen in verzuim en inzetbaarheid. Op het moment dat dit aandacht vraagt, zitten zij vaak met hun handen in het haar. Dan pas beseffen veel werkgevers dat zij onvoldoende zijn toegerust om dergelijke vraagstukken het hoofd te bieden. Dit kan grote consequenties hebben en leiden tot spanning en conflict voor zowel de werkgever als voor de werknemer.

Dit is jammer en vaak onnodig. Want een inzetbaarheidscoach kan werkgevers al in een vroeg stadium ondersteunen om verzuimgerelateerde vraagstukken goed en oplossingsgericht te managen. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de inzetbaarheidscoach ondersteunt bij inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken van niet medische aard.”

Kun je voorbeelden geven van hoe je als inzetbaarheidscoach werkgevers kunt helpen?

“Als inzetbaarheidscoach kan ik de werkgever praktische ondersteuning bieden bij verzuimbegeleiding van niet-medische aard. Deze ondersteuning is in de praktijk heel divers. Zo vertaal ik adviezen van de bedrijfsarts door naar een praktisch werkhervattingplan voor de werknemer, sta ik de werkgever bij als er communicatieproblemen spelen met een medewerker, geef ik toelichting op arbowetgeving als de werkgever daar behoefte aan heeft en help ik bij het opstellen van een plan van aanpak. Welke ondersteuning ik de werkgever kan bieden is afhankelijk van de vraag en vraagt vaak om maatwerk. Daarnaast denk ik mee met werkgevers over wat er nodig is voor een werkgever om zelf de regie te houden en grip te hebben op het eigen verzuimbeleid. Hoe ingewikkeld een probleem ook is, aandacht geven aan, en de kwestie erkennen, is vaak al heel bevrijdend voor zowel werkgever als werknemer. Dit is echt een meerwaarde die een inzetbaarheidscoach kan creëren door kwesties bespreekbaar te maken.”

verzuim advies

Hoe verloopt het contact tussen de inzetbaarheidscoach en de werkgever?

“Contact tussen werkgever en de inzetbaarheidscoach verloopt laagdrempelig. Als ik een verzoek binnenkrijg van de werkgever is het eerste wat ik doe vaak de werkgever opbellen om de vraagstelling helder te krijgen. Indien nodig volgt dan nog een aanvullend gesprek en zal ik advies geven over vervolgstappen. Soms zal dat zijn om een driegesprek te initiëren tussen werkgever, werknemer en mijzelf. Als onafhankelijke derde partij treed ik dan op in een gesprek met leidinggevende en werknemer om niet-medische oorzaken van verzuim bespreekbaar en oplosbaar te maken. Maar het kan ook bestaan uit een schriftelijke terugkoppeling geven aan de werkgever met tips en informatie.”

Kun je tips geven over hoe een werkgever zelf kan voorsorteren op inzetbaarheids- en verzuimvraagstukken?

“Mijn belangrijkste boodschap voor  werkgevers is dat zij alert moeten zijn op signalen als frequent verzuim, langdurig verzuim en afwijkend gedrag van de werknemer. Met afwijkend gedrag bedoel ik als een werknemer bijvoorbeeld vaker moppert op de werkvloer,  in de ochtend vaker te laat komt of vaker eerder weg gaat van het werk dan u gewend bent. Dit zijn allemaal signalen die kunnen duiden op persoonlijke of werk- gerelateerde problemen die van invloed kunnen worden op de verzuimduur. Veel werkgevers besteden hier geen aandacht aan, maar juist door tijdig in te spelen op dit soort signalen kan een enorme winst betekenen voor de lengte van de verzuimduur.”


Dienstverlening

In de MKB Proactief pakketten is de inzetbaarheidscoach standaard inbegrepen. Bij de pakketten ‘Compleet’ en ‘Basisdekking’ is de ondersteuning door een inzetbaarheidscoach volledig gedekt. In het MKB Proactief pakket ‘Beperkte dekking’ is de inzet van de inzetbaarheidscoach op basis van nacalculatie.

Wilt u meer weten over de inzetbaarheidscoach en of deze dienst in uw pakket zit?  Bel direct met een adviseur via telefoonnummer 088 008 89 45 of ga voor meer achtergrondinformatie naar onze website.