Loading...

Roken

In Nederland rookt ongeveer een kwart van de werknemers. Van de totale ziektelast komt 13,1 procent door roken en gemiddeld is een rokende werknemer drie weken minder productief dan een werknemer die niet rookt. Werkgevers kunnen hun werknemers ondersteunen door een Stoppen met Rokenprogramma van Zorg van de Zaak aan te bieden.

Bel direct met een adviseur

088 277 88 01

Vakkundig advies?

Stel uw vraag
— Lia,

“Als je ziek bent kun je niets meer, ook geen leuk werk doen.”

Lees het hele verhaal

Risico’s voor de werknemer

Mensen roken omdat ze genieten van de smaak en behoefte hebben aan een moment van ontspanning. Vooral op de werkplek waar het stressniveau vaak hoog is, kan roken dienen als arbeidsvitamine. Maar de nicotine die in tabak zit, heeft een verslavende werking. Er treedt al snel gewenning op die overgaat in afhankelijkheid. Stoppen met roken is dus beter voor de gezondheid (en voor de portemonnee) van de werknemer.

Goed werkgeverschap

Vanuit goed werkgeverschap hoort de werkgever te streven naar het beste voor zijn werknemers. Aandacht op de werkvloer voor het voorkomen van verzuim is daarbij belangrijk. De werkgever kan bijvoorbeeld werken aan bewustwording van rookgedrag tijdens het werk. Een breed gedragen rookbeleid waarvoor meerdere mensen zich verantwoordelijk voelen, heeft meer kans van slagen. Verder kan de werkgever rookruimten opheffen en met rokende werknemers in gesprek over rookgedrag dat niet bijdraagt aan hun gezondheid en daarmee hun duurzame inzetbaarheid. En voor dat laatste zijn werknemers zelf verantwoordelijkheid.

Begeleiding is de sleutel tot succes

De werkgever heeft echter de meeste kans van slagen om werknemers te laten stoppen met roken door het aanbieden van gerichte begeleiding. Van de een miljoen mensen die elk jaar zonder begeleiding een poging doet om te stoppen met roken, is slechts vijf procent na een jaar daadwerkelijk gestopt met roken. Ervaren bedrijfsartsen van Zorg van de Zaak kunnen werknemers succesvol begeleiden bij het stoppen met roken. Dit doen zij samen met gerenommeerde longartsen van het Rode Kruis Ziekenhuis dat ook onderdeel is van het Zorg van de Zaak Netwerk.

Aanpak Zorg van de Zaak

Werkgevers kunnen hun werknemers ondersteunen door een Stoppen met Rokenprogramma van Zorg van de Zaak aan te bieden. Dit programma werkt met motiverende gespreksvoering en gestructureerde groepsbegeleiding. Werken aan motivatie en zelfvertrouwen zijn belangrijke pijlers om een blijvend resultaat te boeken. Met als resultaat voor de werkgever:

  • kostenbesparing door daling van het ziekteverzuim
  • een hogere productiviteit
  • een verbeterde sfeer op de werkvloer tussen rokers en niet-rokers
  • maatschappelijk betrokken ondernemerschap door bij te dragen aan het terugdringen van het aantal chronisch zieken

Het programma kent een slagingspercentage van maar liefst 50 procent en heeft al vele werknemers gezonder gemaakt!

 

Vakkundig advies?'Roken'

Stel uw vraag