Loading...

Re-integratie

Een werknemer kan door verschillende redenen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. Is de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan kan hij op zoek gaan naar nieuw passend werk. Een loopbaanadviseur of een arbeidsdeskundige kan daarbij uitkomst bieden.

Loopbaan / arbeidsdeskundig

088 2778805 / 030 2123660

Vakkundig advies?

Stel uw vraag
— Jill,

“Ik had echt iemand nodig bij een nieuwe stap, iemand die je soms vertelt: probeer het nou maar dan zie je daarna wel. Dat helpt”.

Lees het hele verhaal

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Het is mogelijk om tijdens re-integratie in een andere functie een opleiding te volgen. Op die manier krijgt de werknemer de mogelijkheid om weer aan de slag te gaan op een andere plaats dan waar de arbeidsongeschiktheid begon.

Rollen werkgever en werknemer

Het doel van het volgen van een re-integratietraject voor de werknemer is om weer blijvend inzetbaar te zijn. Dat kan binnen de eigen organisatie (eerste spoor) of buiten de eigen organisatie (tweede spoor). Met het verplichte plan van aanpak geven werkgever en werknemer samen vorm aan de re-integratie. Hoe stellen zij een adequaat plan van aanpak op? En hoe zorg je ervoor dat het re-integratietraject effectief verloopt?

Arbeidsdeskundig onderzoek en opstellen adequaat plan van aanpak

Margolin is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk en is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Een arbeidsdeskundige van Margolin onderzoekt, samen met leidinggevende en werknemer, de re-integratiemogelijkheden.
Ook overlegt hij of zij met de bedrijfsarts over de vastgestelde belastbaarheid. De begeleiding is gericht op wat de werknemer (nog) wél kan ondanks zijn beperkingen. Met het verkregen inzicht uit het onderzoek kan een adequaat plan van aanpak worden opgesteld, blijft de verzuimduur beperkt en wordt aan de verplichtingen van de WVP voldaan.

Duurzame inzetbaarheid van werknemers

Daarnaast kunnen de arbeidsdeskundigen van Margolin adviseren en coachen. Adviseren doen zij bijvoorbeeld bij een mogelijke disbalans in belasting en belastbaarheid. Door middel van coaching worden werkgevers en werknemers zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid bij verzuim(gedrag). De innerlijke mens staat tijdens de coaching centraal. Dit resulteert in een duurzame inzetbaarheid in passend werk, een verhoogde arbeidsproductiviteit en een besparing van de verzuimkosten.

Margolin staat voor mens en arbeid. Het uitgangspunt is de mens en zijn mogelijkheden. Vanuit deze basis zoeken deskundigen naar de juiste verbinding met werk. Het doel is daarbij altijd: het blijven meedoen en blijven ontwikkelen.

 

Vakkundig advies?'Reïntegratie'

Stel uw vraag

Margolin: Arbeidsdeskundigen & Loopbaanadviseurs

Margolin voert arbeidsdeskundige onderzoeken uit en adviseert en begeleidt op het gebied van re-integratie eerste en tweede spoor, loopbaantrajecten en outplacement. De arbeidsdeskundigen adviseren over arbeidsmogelijkheden: werkbelasting versus belastbaarheid. Onze loopbaanadviseurs adviseren, trainen en coachen en laten werknemers en werkgevers hun belemmeringen, kwaliteiten en ambities (her)ontdekken. Deze adviseurs helpen zoeken naar passende vacatures en begeleiden bij sollicitaties.

Bezoek de website

Volg Margolin: Arbeidsdeskundigen & Loopbaanadviseurs op