Loading...

Mantelzorg

Ongeveer een op de acht werknemers in Nederland combineert werk met zorgtaken. Onbetaald werk, meestal voor een kind, ouder of vriend(in). Dat is vaak een zware belasting. Mantelzorgcoaches adviseren en begeleiden werknemers om de balans tussen werk en privé te herstellen. Met minder verzuim en minder ongewenst verloop als gevolg.

Bel direct met een adviseur

088- 8008500

Vakkundig advies?

Stel uw vraag

Mantelzorgers hebben in feite twee banen. Ze zien hun zorgtaak meer als een privéaangelegenheid en praten er dus liever niet over op het werk.

Uit onderzoek blijkt, dat ongeveer 220.000 mantelzorgers zich (tamelijk) zwaar belast voelen. Op het werk is er nog nauwelijks begrip voor. Ieder jaar stoppen vijftig- tot honderdduizend mensen met hun werk, omdat het niet meer is te combineren met mantelzorg.

Dilemma van een mantelzorger

Zo kreeg een werkneemster, die manager is bij een groot bedrijf en een jonge dochter heeft met een chronische ziekte, wel wat hulp. Maar als alleenstaande moeder nam zij ook veel zorgtaken op zich. Door regelmatig thuis te werken, kon ze de mantelzorg wat makkelijker combineren met haar baan. Haar nieuwe leidinggevende vond het thuiswerken echter slecht voor de teambuilding en wilde iedereen op kantoor hebben werken. De werkneemster vond het lastig om haar situatie te bespreken, omdat ze bang was dat er geen begrip voor zou zijn.

Mantelzorg: een tweede baan

Mantelzorgers hebben in feite twee banen. Ze zien hun zorgtaak meer als een privéaangelegenheid en praten er dus liever niet over op het werk. De combinatie van een baan en de zorg voor een ander levert voor bijna de helft van de mantelzorgers problemen op. Met overbelasting en soms verzuim als gevolg.

Rol werkgever

Een mantelzorger heeft soms hulp nodig van een werkgever om inzetbaar te zijn en te blijven. Inzetbare en loyale werknemers zijn ook in het belang het bedrijf. Minder verzuim, minder ongewenst verloop en hogere productiviteit worden dan ook mogelijk voor mantelzorgers. Als werkgever en werknemer elkaar helpen, profiteren zij daar beiden van.

Mantelzorgcoach

Gimd is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. Deskundige mantelzorgcoaches van Gimd adviseren en begeleiden werknemers om nieuwe wegen te vinden, die de balans tussen werk en privé herstellen. Zo onderzoekt een mantelzorgcoach of binnen het persoonlijke netwerk van de werknemer hulp geboden kan worden. Ook het stellen van grenzen en het maken van (nieuwe) afspraken komen aan de orde. De mantelzorgcoach kijkt bovendien of de werknemer op de juiste manier gebruikmaakt van voorzieningen. Denk hierbij aan het persoonsgebonden budget, de indicatiestelling voor zorg en voorzieningen, verlofregelingen, overname van regeltaken en bemiddeling met instanties.

Wat levert de inzet van de mantelzorgcoach op?

Dankzij de inzet van een mantelzorgcoach krijgt een mantelzorger weer meer grip op zijn of haar situatie. Werkdruk en spanningen zijn daardoor beter te hanteren en de werknemer blijft gemotiveerd en inzetbaar. Verzuim neemt af en dus nemen ook de kosten van ziekteverzuim voor een werkgever af.

Vakkundig advies'Mantelzorg'

Stel uw vraag

GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk

GIMD biedt dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, traumaopvang, vertrouwenspersoon en mediation. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers inspireren, adviseren, trainen en coachen organisaties en hun werknemers. Ons doel is een effectieve en plezierige werkomgeving te creëren die werknemers energie geeft en waarin doelstellingen en drijfveren van mens en organisatie in balans zijn.

Bezoek de website

Volg GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk op