Loading...

Arbeidsconflict

Zo’n 15 procent van de werknemers geeft aan wel eens een conflict te hebben met zijn leidinggevende of met een collega. Het CBS heeft becijferd dat elk jaar 90.000 mensen zich ziek melden als gevolg van een conflict op de werkvloer. Pre-mediation of mediation kan uitkomst bieden bij een arbeidsconflict.

Bel direct met een adviseur

088- 8008500

Vakkundig advies?

Stel uw vraag

Hoe langer een conflict zich voortsleept, hoe groter de kans dat een werknemer uiteindelijk niet meer terugkeert in zijn werk.

Arbeidsconflict

Zo’n 15 procent van de werknemers geeft aan wel eens een conflict te hebben met zijn leidinggevende of met een collega. Het CBS heeft becijferd dat elk jaar 90.000 mensen zich ziek melden als gevolg van een conflict op de werkvloer. Er zijn verschillende professionals die ingezet kunnen worden in een conflictsituatie. De inzetbaarheidscoach wordt zowel preventief als bij uitval na een ziekmelding ingezet. De inzetbaarheidscoach vormt een belangrijk aanspreekpunt voor zowel werkgever en in overleg met de werkgever voor de werknemer en wordt in een voorstadium/ begin van een verstoorde werkverhouding ingezet.. Conflictbemiddeling wordt ingezet als er meer dan een driegesprek nodig is om de verstoorde werkverhouding te doorbreken. De werkverhouding is verslechterd en er zijn meerdere gesprekken (gemiddeld 3) nodig met de conflictbemiddelaar om tot een herstel van de relatie te komen. Zodra blijkt dat er sprake is van een zwaar verstoorde werkverhouding, wordt de inze van Mediation geadviseerd. De partijen worden door de mediator geholpen om hun standpunten te vertalen in belangen. Op basis hiervan kan vervolgens een oplossing gevonden worden voor het conflict. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De uitkomst van de mediation kan een reЇntegratie (ongeveer 30% na mediation) of beëindiging van de arbeidsrelatie zijn (ongeveer 60% na mediation). In 10 % van de gevallen wordt geen overeenstemming bereikt tussen de partijen.

 

Vakkundig advies?'Arbeidsconflict'

Stel uw vraag

GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk

GIMD biedt dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, traumaopvang, vertrouwenspersoon en mediation. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers inspireren, adviseren, trainen en coachen organisaties en hun werknemers. Ons doel is een effectieve en plezierige werkomgeving te creëren die werknemers energie geeft en waarin doelstellingen en drijfveren van mens en organisatie in balans zijn.

Bezoek de website

Volg GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk op