Loading...

Arbeidsconflict

Zo’n 15 procent van de werknemers geeft aan wel eens een conflict te hebben met zijn leidinggevende of met een collega. Het CBS heeft becijferd dat elk jaar 90.000 mensen zich ziek melden als gevolg van een conflict op de werkvloer. Pre-mediation of mediation kan uitkomst bieden bij een arbeidsconflict.

Bel direct met een adviseur

088- 8008500

Vakkundig advies?

Stel uw vraag

Hoe langer een conflict zich voortsleept, hoe groter de kans dat een werknemer uiteindelijk niet meer terugkeert in zijn werk.

Conflict op de werkvloer

Niemand is op zoek naar een conflict op de werkvloer. Maar hoewel ruim 90% van de Nederlandse werknemers doorgaans met plezier naar het werk gaat, kunnen op elke werkvloer spanningen ontstaan. Waar spanningen overgaan in conflicten, ervaren werknemers een gevoel van onveiligheid. Ook het gevoel van eigenwaarde kan worden aangetast. In een dergelijke situatie is de eerste reactie vaak: vechten of vluchten. Wanneer een werknemer ervoor kiest om zich ziek te melden, zal de bedrijfsarts adviseren om met elkaar in gesprek te gaan. Als dit samen niet goed lukt, kan een premediator de gesprekken begeleiden. Maar ook voordat er sprake is van een ziekmelding, kan een gesprek onder begeleiding van een mediator erger voorkomen.

Verminderd inzetbaar

Voor de werkgever betekent een conflict allereerst een breuk in de vertrouwensband met de werknemer. De werknemer is verminderd inzetbaar, kan medische klachten krijgen en zich ziek melden. En hoe langer een conflict zich voortsleept, hoe groter de kans dat een werknemer uiteindelijk niet meer terugkeert in zijn werk. Verminderde inzetbaarheid, verzuim of beëindiging van het dienstverband hebben allemaal financiële gevolgen voor de werkgever. Redenen genoeg om ervoor te zorgen dat een arbeidsconflict niet uit de hand loopt.

(Pre-)mediation

Als het contact steeds moeizamer verloopt of zelfs wordt verbroken, zullen partijen vooral de ander de schuld geven van de ontstane situatie. Zelf veranderen is een oplossing die niet meer voor de hand ligt. Wanneer iedereen blijft vastzitten in het eigen gelijk, lijkt een uitweg niet mogelijk. Dan kan pre-mediation of mediation uitkomst bieden. Het verschil: bij pre-mediation zijn partijen nog met elkaar in gesprek, terwijl bij mediation het conflict zodanig is geëscaleerd dat er juristen bij betrokken zijn. De kern van (pre-)mediation is dat partijen niet voor het eigen gelijk gaan, maar open staan voor een andere oplossing. Dit wordt ‘het derde alternatief’ genoemd.

Wat kan Zorg van de Zaak doen?

Aan het einde van het (pre-)mediation-traject hebben partijen concrete afspraken gemaakt om de werkrelatie te verbeteren en toekomstige conflicten te voorkomen. Het kan ook voorkomen dat de relatie onherstelbaar verstoord is. In dat geval geeft de mediator gericht advies over een mogelijk vervolg.

 

Vakkundig advies?'Arbeidsconflict'

Stel uw vraag

GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk

GIMD biedt dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, traumaopvang, vertrouwenspersoon en mediation. Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers inspireren, adviseren, trainen en coachen organisaties en hun werknemers. Ons doel is een effectieve en plezierige werkomgeving te creëren die werknemers energie geeft en waarin doelstellingen en drijfveren van mens en organisatie in balans zijn.

Bezoek de website

Volg GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk op