Het protocol wordt speciaal samengesteld voor jouw bedrijf. Het geeft stapsgewijs aan welke verantwoordelijkheden er op welk moment spelen en welke acties er moeten worden ingezet. Tevens helpt het de werkgever en werknemer om met elkaar in gesprek te gaan zodra een medewerker uitvalt.

Inhoud van het protocol, wat kun je verwachten?

 • Ziek, wat nu?
 • Na de ziekmelding
 • Afspraak verzetten
 • Opstellen plan van aanpak
 • Weer (gedeeltelijk) aan de slag?
 • Gaat toch langer duren dan verwacht?
 • Ziekte en vakantie
 • Derde verzuimmelding of meer?
 • Hoe nu verder?
  • Langer dan 1 jaar ziek?
  • Bijna 2 jaar ziek?
  • Na 2 jaar nog niet (volledig) inzetbaar?
 • Wie heeft welke verantwoordelijkheid