Loading...

Privacyreglement Zorg van de Zaak N.V. (Arbodienst)

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden.

Zorg van de Zaak biedt dienstverlening aan werkgevers en werknemers gericht op gezond en inzetbaar blijven. Wij zien bescherming van uw privacy in dit proces als de basis van de vertrouwensrelatie die we met u aangaan. U kunt dan ook op onze zorgvuldigheid en professionaliteit vertrouwen.

Met de aanmelding bij Zorg van de Zaak door uw werkgever – of door een andere verwijzer – ontvangen wij administratieve verzuimgegevens en uw contactgegevens. Vanaf het eerste inhoudelijke contact wordt een dossier aangelegd, dat voldoet aan professionele richtlijnen. Daarbij worden alleen die persoonsgegevens vastgelegd, die voor de uitvoering van onze taken noodzakelijk zijn. Wij vinden het belangrijk dat u inzicht en grip heeft op de gegevens die over u zijn vastgelegd. Hiervoor bieden wij het werknemersportaal ‘Mijn Zorg van de Zaak’.