Payrollen biedt hele goede arbeidsvoorwaarden

Payrollen is een goede contractvorm met goede arbeidsvoorwaarden. Die stelling durft Tabe de Vries, algemeen manager van Landelijke Personeelsdiensten (LPD), zeker aan. “Wij geven invulling aan goed werkgeverschap en daar heeft de payrollkracht veel baat bij.”

Landelijke Personeelsdiensten is een ‘kleinere speler’ op de payrollmarkt, zo maakt algemeen manager Tabe de Vries duidelijk. “Wij hebben 180 payrollkrachten in dienst en zijn onderdeel van Zorg van de Zaak. Dat is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl en medische zorg.”

Onderwijs en overheid
De payrollkrachten van LPD zitten vooral in sectoren als overheid en onderwijs. Wat is voor deze sectoren de reden om  te kiezen voor payrolling? “Voor onderwijsinstellingen is de belangrijkste reden dat zij niet weten hoeveel leerlingen ze over een aantal jaar zullen hebben en hoeveel docenten ze daarvoor nodig hebben. Een onderwijsinstelling wil niet het risico lopen dat ze mensen een vast contract bieden en er vervolgens een ontslagprocedure moet worden opgestart als het werk wegvalt.”

Voor gemeentelijke overheden is volgens De Vries dezelfde reden aan de orde: de ‘tijdelijkheid van werk’  maakt gemeenten huiverig om mensen een vaste aanstelling te geven. “Aan de ene kant staan gemeenten onder druk door bezuinigingen en moeten ze de personeelskosten dus zo laag mogelijk houden. Aan de andere kant worden er ook nieuwe, vaak tijdelijke, projecten opgestart.” Als ze mensen voor zo’n specifiek project aanstellen, wordt zeker geen vast contract geboden, zegt De Vries. “Maar een gemeente wil wél iemand met specifieke kennis voor een dergelijk project. Dan is payrollen ideaal: de werving en selectie wordt door de klant zelf gedaan en de payrollonderneming neemt de risico’s van het werkgeverschap op zich.”

Goede arbeidsvoorwaarden
Voor de werknemers zijn  – in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd  – de arbeidsvoorwaarden heel goed, benadrukt De Vries. “Onze payrollkrachten hebben gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden, gelijkwaardige cao, gelijkwaardige pensioenopbouw, gelijkwaardige ontslagregels en gelijkwaardige opleidingen als de vaste medewerkers van onze klanten.”

En natuurlijk, zegt De Vries, het liefst wil iedereen in vaste dienst. “Maar payrollen is gewoon een hele goede contractvorm. Er ontstaan geen pensioengaten en je hebt een goede ontslagbescherming.” Vaak zijn werknemers aanvankelijk wel wat sceptisch over hun payroll-aanstelling. “Maar als ze eenmaal bij ons als payrollonderneming binnen zijn, dan verandert dat onmiddellijk. Dan zien ze dat hun salaris op tijd betaald wordt, dat ze een keurige jaaropgaaf krijgen en dat hun vragen door ons binnen een dag beantwoord worden. Ik kan me niet herinneren dat wij afgelopen jaar ook maar één klacht binnen hebben gekregen.”

Vast contract
Het werken op een payroll-contract wil volgens De Vries overigens niet zeggen dat er nooit een vast contract volgt en mensen ‘van flexbaantje naar flexbaantje gaan’. “Onlangs hebben elf payrollmedewerkers van ons een vast contract bij een scholengemeenschap gekregen. Dat is prachtig, dan ben ik heel blij voor deze mensen.”

De Vries stoort zich er dan ook aan dat er over payrollen veel ‘wild-west-verhalen’ rondgaan. “Wij staan als payrollonderneming voor goed werkgeverschap en dragen keurig belasting en pensioen af. Uiteraard ken ook bedrijven die alle regels aan hun laars lappen. Die mogen wat mij betreft keihard door minister Asscher worden aangepakt.”

Een stapje extra
Dat goede werkgeverschap blijkt bovendien uit de begeleiding bij ziekte, zegt De Vries. “Een collega arbeidsdeskundige begeleidt onze payrollkrachten tot aan de WIA aan toe. Voor werkgevers is dat vaak een hoofdpijndossier.” En ook als er aanvullende zorg of begeleiding voor een werknemer nodig is, dan is het een groot voordeel dat LPD een onderdeel is van het grotere netwerk van Zorg van de Zaak. De Vries: “Wij kunnen een loopbaanadviseur aan iemand koppelen als het contract tussentijds wordt beëindigd en re-integratie bieden. Maar bijvoorbeeld ook schuldhulpverlening of psychische zorg. Dat hebben wij allemaal in eigen huis.” Met komst van het Rode Kruis Ziekenhuis in het netwerk, kunnen payrollkrachten nu zelfs een cursus ‘stoppen met roken’ volgen. “Juist het feit dat wij als payrollonderneming net een stapje extra doen, wordt door onze medewerkers erg gewaardeerd. Ik denk dat daar onze kracht ligt. En tegelijkertijd ook een grote waarde voor de payrollkracht.”