Loading...

Wie zijn wij?

 • Aditum Arbo

  Aditum Arbo verbindt vrijgevestigde bedrijfsartsen aan MKB-bedrijven die de arbowet volgens de maatwerkregeling willen invullen. Werkgevers krijgen zo gemakkelijk toegang tot één vaste bedrijfsarts en een netwerk van interventies.

  Bezoek de website
 • Zorg van de Zaak Netwerk

  Een sterk Netwerk

  Alles in huis voor inzetbare werknemers

  Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden.

  Bij deze merken van Zorg van de Zaak Netwerk kunt u terecht voor bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, om mensen gezond en inzetbaar te houden en zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

 • Zorg van de Zaak: Bedrijfszorg

  Gecertificeerde arbodienst, landelijke bedrijfszorgorganisatie Zorg van de Zaak heeft een branchegerichte aanpak op het gebied van verzuim, preventie en re-integratie. Dankzij kennis en ervaring in specifieke branches weten de professionals van Zorg van de Zaak met welke problemen werkgevers te maken hebben. Samen met de werkgever zorgen zij voor gezonde werknemers die duurzaam inzetbaar zijn. Ook kunnen werkgevers en werknemers bij Zorg van de Zaak terecht voor:

  • Training & coaching : Zorg van de Zaak Training & Coaching
  • Keuringen & vaccinaties : Zorg van de Zaak Health Services
  • Beleidsontwikkeling & risicomanagement : Zorg van de Zaak Xperts

 • Skils: Psychische hulpverlening

  Skils is een erkende GGZ -instelling die mensen met psychische klachten professionele zorg biedt. Het bestaat uit ervaren (GZ-)psychologen, die zich richten op psychische klachten in relatie tot werk. Skils is gespecialiseerd in kortdurende behandelingen van overspanning (burn-out), angst en depressie. Wanneer psychische klachten het dagelijkse leven en functioneren belemmeren en mensen hierdoor ook niet meer in staat zijn om met voldoening te werken, biedt Skils professionele zorg.

  Bezoek de website
 • Margolin: Arbeidsdeskundigen & Loopbaanadviseurs

  Margolin voert arbeidsdeskundige onderzoeken uit en adviseert en begeleidt op het gebied van re-integratie 1e en 2e spoor, loopbaantrajecten en outplacement. De arbeidsdeskundigen adviseren over arbeidsmogelijkheden: werkbelasting versus belastbaarheid. De loopbaanadviseurs van Margolin adviseren, trainen en coachen en laten werknemers en werkgevers hun belemmeringen, kwaliteiten en ambities (her)ontdekken. Deze adviseurs helpen zoeken naar passende vacatures en begeleiden bij sollicitaties.

  Bezoek de website
 • In de Bres: Christelijke GGZ

  CIGGZ In de Bres biedt geestelijke gezondheidszorg op christelijke grondslag en helpt mensen met psychosociale of psychiatrische problemen. In de Bres biedt professionele hulp aan mensen met angst, depressie, emotionele of relationele problemen, AD(H)D, autisme, burn-out of andere klachten en/of ernstige problematiek.

  Bezoek de website
 • GIMD: Bedrijfsmaatschappelijk werk

  GIMD biedt dienstverlening op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, conflictbemiddeling, traumaopvang, vertrouwenspersoon en schuldhulpverlening.  Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers inspireren, adviseren, trainen en coachen organisaties en hun werknemers. Ons doel is een effectieve en plezierige werkomgeving te creëren die werknemers energie geeft en waarin doelstellingen en drijfveren van mens en organisatie in balans zijn.

  Bezoek de website
 • Rodersana: Verslavingszorg

  Rodersana is een erkende verslavingszorginstelling waar vertrouwen, privacy en resultaat centraal staan. Vanuit een integrale behandelfilosofie, waarin wetenschappelijke onderbouwde behandelprincipes zijn ingebed, streeft Rodersana naar duurzame controle over verslaving. Afhankelijk van de ernst en vorm van de verslaving biedt Rodersana klinische of ambulante behandelingen op één van haar locaties.

  Bezoek de website
 • Co-eur: Eetstoornissen

  Co-eur is een GGZ-instelling voor de behandeling van psychische klachten die (ernstig) overgewicht als gevolg hebben. De aanpak van Co-eur is het enige wetenschappelijk bewezen effectieve behandelprogramma in Nederland. Co-eur wil zowel voor het individu als voor de sociale omgeving resultaatgerichte en duurzame oplossingen bieden.

  Bezoek de website
 • Grip: Schuldhulpverlening

  Grip Schuldhulpverlening (Grip) is specialist in schuldhulpverlening aan medewerkers. De hulpverlening is erop gericht dat medewerkers weer snel beter gaan functioneren in hun werk. Doel van de Grip is mensen te ondersteunen om weer te participeren aan het maatschappelijke leven, zodanig dat schulden voorkómen of opgelost kunnen worden.

  Bezoek de website
 • Ready for Change: ambulante verslavingszorg

  Ready For Change is een erkende GGZ-instelling voor ambulante verslavingszorg. De zorginstelling richt zich op personen die met een verslaving kampen door hen een veilige omgeving én behandeling te bieden gericht op abstinentie, herstel en het vergroten van de levenskwaliteit. Het multidisciplinaire behandelteam van Ready For Change opereert vanuit hun kennisgebied en helpt verslaving te beheersen. Op basis van de overtuiging dat leren omgaan met verslavingsproblematiek mogelijk is voor iedereen.

  Bezoek de website
 • Winnock: Revalidatie & Werk

  Winnock is de specialist voor duurzaam herstel van gezond functioneren bij langdurige lichamelijke en/of psychische klachten. Het is een medisch specialistische revalidatiekliniek die zich focust op het weer klachtonafhankelijk functioneren en weer genieten van het dagelijks leven. Winnock richt zich ook op duurzame werkhervatting. Werknemers kunnen weer krachtig in het leven staan en weer met vertrouwen en plezier aan het werk gaan. Bij Winnock staat een team klaar met onder andere een medisch specialist, psycholoog, ergotherapeut / re-integratiedeskundige en fysiotherapeut.

  Bezoek de website
 • Ergatis: Medisch Expertise Centrum arbeid en gezondheid

  Ergatis is gespecialiseerd in het beoordelen van gezondheidsklachten en medische beperkingen van mensen die langdurig ziek en arbeidsongeschikt zijn. Onze inzet is gericht op het realiseren van duurzame inzetbaarheid voor werknemers met gezondheidsproblemen, een optimale benutting van arbeidsmogelijkheden en een correcte aanspraak op sociale verzekeringen.

  Bezoek de website
 • Sitagre: Passend behandeladvies bij psychisch verzuim

  Sitagre biedt onafhankelijk psychiatrisch onderzoek voor werknemers, zelfstandigen en uitkeringsgerechtigden die problemen ervaren in persoonlijk, sociaal en/of beroepsmatig functioneren. Met onze bijdrage voorkomen we dat mensen te laat of verkeerde zorg ontvangen en bevorderen we een voorspoedig herstel.

  Bezoek de website
 • Novadic Kentron

  Novadic Kentron is expert voor verslavingszorg en verslavingskunde in Brabant. Vanuit vestigingen in heel Brabant en een persoonlijke aanpak biedt NK preventie, kortdurende of specialistische behandeling of intensieve zorg en begeleiding aan. Jaarlijks worden zo’n 8.500 cliënten geholpen bij hun herstel. Vanaf 21 augustus 2019 is Novadic-Kentron onderdeel van het netwerk van Zorg van de Zaak.

  Bezoek de website