Neem de regie bij verzuim

regie bij verzuim

Veel werkgevers en leidinggevenden hebben het gevoel dat zij aan de zijlijn moeten toekijken als zij te maken krijgen met verzuim- en inzetbaarheidvraagstukken. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt over een werknemer met stresssignalen of als u vragen heeft over de consequenties van (chronische) gezondheidsklachten van uw werknemer voor het uitvoeren van werkzaamheden. Als werkgever mag u zelf geen navraag doen bij uw werknemer over de aard van de gezondheidsklachten, behandeling of beperkingen. Dat kan soms een machteloos gevoel geven. Maar er is meer mogelijk dan u wellicht denkt. Zorg van de Zaak helpt u meer regie te krijgen bij verzuim.

Welke rol hebben leidinggevenden bij verzuim?

Van de eerste ziekmelding tot en met de terugkeer op de werkvloer heeft een werkgever een belangrijke rol. Als eerste is er op organisatieniveau een rol weggelegd voor de werkgever. Dit hangt samen met de middelen, werkwijze en cultuur in een organisatie. Daarnaast kan een leidinggevende ook individueel van betekenis zijn. Door in gesprek te gaan over hoe het met iemand gaat, ook voordat verzuim optreedt. De sleutelwoorden hierbij zijn betrokkenheid en eigenaarschap. Een werkgever heeft dus wel degelijk invloed op de werkhervatting en het verzuim. Maar hoe pakt u dit goed aan? Lees hieronder meer.

Rol van leidinggevende bij preventie

U en uw werknemer kunnen samen werken om zo snel mogelijk weer inzetbaar te zijn. Hierbij ligt de focus niet op de ernst van de klachten of de behandelingen. De invloed die u wel kunt hebben, is samen het gesprek durven aangaan over de niet-medische aspecten van inzetbaarheid en re-integratie. Hierbij komt onder meer aan bod:

  • Wat is nog wel mogelijk aan inzet?
  • Wat is nodig om eventuele belemmeringen weg te nemen om de gewenste situatie te bereiken, los van medische aspecten?
  • Welke ondersteuning of advies hebben we nodig om tot een oplossing te komen en belemmeringen weg te nemen?

De leidinggevende is ervoor verantwoordelijk dat de afgestemde preventiemaatregelen opgepakt worden. Vooral hier is de leidinggevende op individueel niveau van belang: als coach voor de werknemer, om de verschillende tools ook efficiënt in te zetten.

Training regie op inzetbaarheid

In onze training Regie op inzetbaarheid leert de leidinggevende om samen met de werknemer te kijken naar wat er nodig is om weer aan het werk te gaan. U leert uw eigen rol kennen, evenals de wet- en regelgeving rondom verzuimbegeleiding. Daarnaast vormen gesprekstechnieken een belangrijk onderdeel.

Met behulp van deze training wordt inzetbaarheid een vraagstuk over balans en ontstaat er ruimte voor een constructieve aanpak. De eerstvolgende training is op 30 maart 2021. Meer informatie en aanmelden kan via onze Academy.