Maak de overgang bespreekbaar op je werk

Week van de overgang 8-12 april

De overgang: Feiten en fabels

De overgang begint tussen de 40-45 jaar en duurt gemiddeld 2 tot 10 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun laatste menstruatie hebben is in Nederland 51 jaar. Tachtig procent van de vrouwen heeft last van overgangsklachten. Sommige vrouwen hebben zoveel last van deze symptomen dat zij verzuimen van hun werk. De bekendste overgangssymptomen zijn opvliegers en nachtelijk zweten. Andere veel voorkomende klachten zijn slecht slapen, verminderde concentratie, emotionele schommelingen, huilbuilen,  (extreme) vermoeidheid en gewrichtsklachten.

Vaak wordt lacherig gedaan als het gaat over de overgang. Maar als je vier dagen achter elkaar nauwelijks hebt geslapen of je krijgt net een opvlieger als je iets wil zeggen tijdens een belangrijke vergadering, heeft dit wel degelijk invloed op je functioneren. Vrouwen in deze levensfase hebben bovendien vaak, naast de effecten van de hormoonschommelingen, te maken met andere uitdagingen, zoals puberende kinderen, mantelzorg voor zieke ouders of een veeleisende baan.

Overgang en werk

Ellis Stroink, bedrijfsarts in opleiding bij Zorg van de Zaak, deed onderzoek naar de overgang en werk. Zij vond een significante negatieve relatie tussen de overgangssymptomen en het werkvermogen, dus hoe meer overgangsklachten hoe slechter het werkvermogen. “Bijna 25% van het verlies in werkvermogen is te verklaren door overgangsklachten. Er is nog te weinig kennis over de overgang bij zowel vrouwen zelf als bedrijfsartsen en werkgevers. Als er op de werkvloer meer gepraat wordt over de overgang, kan men waarschijnlijk het ziekteverzuim, dat gerelateerd is aan de overgang, verminderen.”

Maatregelen

“Vrouwen vallen pas laat in de ochtend in slaap na een doorweekte nacht en een nacht waar ze de helft van de tijd lagen te piekeren. Wat later in de ochtend beginnen kan preventief werken voor verzuim. Ook goede ventilatie op de werkvloer en goed ademende werkkleding zijn preventieve maatregelingen die het verzuim kunnen voorkomen of doen verminderen”.

Uit onderzoek in opdracht van Stichting IZZ blijkt dat vrouwen een duidelijke behoefte hebben om het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer. 51 procent wil er graag over praten maar geeft aan dat lastig te vinden omdat er een taboe op rust. Dus des te belangrijker om tijdens de Week van de overgang samen te werken om het taboe doorbreken.

Meer adviezen van een bedrijfsarts van Zorg van de Zaak lees je hier in een artikel in het AD (2018).