Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen

Een veilige en gezonde werkplek voor iedereen
Als werkgever wilt u dat werknemers hun werk op een veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren. Een goede werkomgeving leidt namelijk tot tevreden werknemers, minder verzuim, minder ongevallen en niet onbelangrijk: tot betere productiviteit! Onderzoek laat dit keer op keer zien.

Natuurlijk zorgt u ervoor dat iedereen een goede werkplek heeft, maar hoe weet u nu of dit voldoende is? En hoe komt u erachter of het nog beter kan? Wij helpen u graag op weg. Daarom in deze nieuwsbrief twee belangrijke onderwerpen die hier aan bijdragen: de risico-inventarisatie en -evaluatie en de preventiemedewerker.

Wanneer is de werkomgeving veilig en gezond?
Zorg dat u de risico’s in  het eigen bedrijf goed kent. Deze risico’s zijn terug te vinden in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een RI&E is een overzicht van alle mogelijke risico’s, specifiek voor de eigen branche. Aan de hand van een vragenlijst beoordeelt u de risico’s en maakt u een plan als risico’s nog niet ‘beheerst’ zijn.

Als er minder dan 25 werknemers in dienst zijn en u gebruikt een erkende branche RI&E, dan hoeft u de RI&E niet te laten toetsen. In alle andere gevallen kan Zorg van de Zaak de toetsing van de RI&E uitvoeren. U kunt er ook voor kiezen om de inventarisatie door Zorg van de Zaak uit te laten voeren. Die keuze mag een bedrijf zelf maken.

Wist u dat wij specifiek voor de MKB-er een aanbod hebben? Lees meer via:  https://www.zorgvandezaak.nl/winkel-rie/#!/start

Tip! www.routenaarrie.nl is een handig hulpmiddel. Op www.rie.nl staan de RI&E instrumenten per branche om zelf aan de slag te gaan.

De preventiemedewerker ondersteunt bij een veilige en gezonde werkomgeving
Een preventiemedewerker is een eigen medewerker die is aangesteld door de directie. Deze functionaris ondersteunt de werkgever in het opstellen van de RI&E en het meewerken aan het plan van aanpak. De preventiemedewerker is dus actief betrokken bij het verbeteren van de werkomstandigheden en door het volgen van een goede scholing kan hij/zij de werkgever bijstaan. Als er minder dan 25 werknemers in dienst zijn, dan mag de directeur zelf deze taak op zich nemen. Maar deskundigheid blijft vereist.

Wel zo handig om iemand binnen de organisatie te hebben die deskundig is én kan wijzen op risico’s en verplichtingen. Zorg van de Zaak verzorgt (online) trainingen voor preventiemedewerkers. Klik hier voor meer informatie

Wilt u meer weten? Neem contact op met de MKB desk via

088 – 008 89 45