Bereikbaarheid tijdens thuiswerken: maak afspraken

Zeker nu we elkaar door de coronamaatregelen niet meer treffen op kantoor, wordt er nog meer gecommuniceerd via Whatsapp. Maar is dit eigenlijk wel een goed medium voor op de werkvloer? Enkele experts prijzen de laagdrempeligheid van Whatsapp maar vinden wel dat er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Emily Borsboom, hr-manager bij Young Capital zegt in NRC: “Ik vind het in deze tijd bij goed werkgeverschap horen om óók over WhatsApp-regels na te denken en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Ik wil vooral een zekere alertheid creëren. Voor sommige managers is ’s avonds een appje sturen heel normaal, die staan er niet bij stil wat voor dwingende verwachting ze daarmee bij de medewerker scheppen.”

Altijd bereikbaar willen zijn: gevolgen voor je welzijn

Door de digitalisering raken werk en privé steeds verder vervlochten. Bij thuiswerken zie je dat het meer en vaker bereikbaar zijn van werknemers ingegeven wordt door angst en gemis aan verbinding, aldus Ulrika Leons van Skils in NRC: Werknemers zijn bijvoorbeeld bang dat ze niet hard genoeg werken en willen profileren dat ze bereikbaar zijn. Ze hebben het gevoel dat ze zich meer moeten bewijzen.”

Hoewel het meestal niet de werkgever is die deze bereikbaarheid oplegt, kan hij volgens Léons wel een rol spelen bij het verhelpen van die druk. Zij adviseert daarom om expliciete afspraken te maken over bereikbaarheid met medewerkers. En om mensen aan te moedigen om na werktijd even hun apparaten los te laten. Richting werknemers zou de boodschap moeten zijn: zet je werktelefoon wat vaker uit. „Daarmee legitimeer je als werkgever dat iemand ’s avonds niet met werk bezig is.”


Om aandacht te vragen voor het brein op de werkvloer, introduceerde Zorg van de Zaak Netwerk Breinvriendelijk werken. Breinvriendelijk werken houdt in dat de werknemer zijn dag en werkomgeving kan inrichten en instellen op basis van welke vorm van mentale inspanning (versnelling) deze persoon moet plegen. Lees hierover meer bij Skils.