Ziekteverzuim door werken in kantoortuinen: wees het voor!                             

Onderzoeksprogramma de Monitor (KRO-NCRV) heeft bedrijfsartsen bevraagd over de gevolgen van werken in open kantoren, zogenaamde kantoortuinen. Concentratieproblemen, geluidshinder en stress als gevolg van de werkplek leiden tot verzuim.

Van de ondervraagde bedrijfsartsen zegt 80 procent dat het ziekteverzuim zou dalen als mensen met minder collega’s in een ruimte zitten. Bijna 60 procent vindt zelfs dat kantoortuinen moeten worden afgeschaft. Ergonomen pleiten er nu voor om een richtlijn voor stiltewerkplekken in te stellen.

Zorg van de Zaak vraagt constant aandacht voor arbeidsomstandigheden in een kantoortuin. Volgens Ulrika Leons, GZ-psycholoog en directeur van Skils, zijn kantoortuinen funest voor onze mentale gezondheid. Zij pleit voor meer aandacht vanuit werkgevers voor het brein (lees meer op AD.nl). “De moderne werkplek kent teveel prikkels, waardoor het brein niet meer aan herstel toekomt, overprikkeld raakt en niet meer effectief informatie kan verwerken. Door te kijken naar wat een werkend brein nodig heeft en goede gedragsafspraken te maken, is het mogelijk om de voordelen van een kantoortuin te benutten, zonder dat werknemers massaal mentaal overbelast raken.”

Ook ergonoom Paul Bloemen van Zorg van de Zaak vraagt aandacht voor een gezonde inrichting: “De inrichting van een werkplek is erg afhankelijk van het soort werk. Wij adviseren daarom om altijd goed stil te staan bij de werkzaamheden die in een kantoor plaatsvinden, en de inrichting daarop af te stemmen.” Stiltewerkplekken kunnen onderdeel zijn van een oplossing omdat ze prikkels reduceren. Maar er is meer nodig: aandacht voor ons mentale welzijn, ook voordat iemand zich ziek meldt.

Investeren in preventie

Organisaties hebben vaak beleid om reactief mentale klachten te bestrijden, maar er is te weinig aandacht voor preventie. Hier is nog veel winst te behalen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een goede werkomgeving te bieden, stelt Leons. Goede afspraken over gedrag, werkomgeving  en werkorganisatie kunnen onnodig verzuim voorkomen. En bovendien vergroot het de productiviteit als mensen op een breinvriendelijke manier (kunnen) werken.

Door middel van trainingen voor leidinggevenden, medewerkers en teams ondersteunt Skils organisaties op het gebied van Breinvriendelijk Werken. Deze trainingen vergroten het bewustzijn, en helpen deelnemers om breinkennis te vertalen naar concrete stappen op individueel- en, als een team de training volgt, op teamniveau. Dit biedt kansen om verzuim door stress of  mentale overbelasting te voorkomen.

Heeft u advies nodig over een gezonde inrichting van de werkplek? Zorg van de Zaak Experts ondersteunt organisaties met onderzoek, advies, preventieve maatregelen en een concreet actieplan op het gebied van de werkomgeving. Zowel op individueel niveau voor een medewerker, als voor een gehele afdeling of locatie. Bekijk meer.